Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
07.10.2012
10:00 Žilina
Ľud čo ide vierou vpred
Num 36

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 125
Luk 7,1-10
Num 36,1-13
Žid 11,1-2;21-40;12,1-3
Kázeň
Juda 1,25
Kniha Numeri končí dvoma príkladnými činmi mužov a žien viery ako obraz viery ktorú má mať druhá generácia.(I) Náčelníci z kmeňa Manasees si tak cenia dedičstvo, že dbajú na každý detail aby neprišli o nič z neho. (II) Celfchadove dcéry, radi podradia svoje osobné kroky tak, aby mohli mať dedičstvo. (tiež praktické rady pre výber manželov) APL1 Akou vierou ísť vpred? Vierou v Krista - trvalou, odhodlanou, poslušnou, živou, príkladnou, nebo vyhliadajúcou. APL2 Skúsil som Krista? Mám pravú vieru? Ako ja končím knihu Numeri? APL3: Posledné slovo ukazuje na budúci smer. Aký je náš?
Numeri