Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
28.10.2012
10:00 Žilina
Úvod do listu Korintským
1Kor 1,1-2

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 48
Luk 24,36-kon
Sk 18,1-22
1Kor 1,1-9
Kázeň
Aké bolo mesto, kde Boh mal budovať svoju cirkev? Ako vznikol cirkevný zbor v Korinte a čím prechádzal? Ako a prečo vznikli listy do Korintu? Úvodná téma predstavuje javisko a dejstvá pre umiestnenie listu, ktorý sa bude otvárať.
Prvý list Korintským