Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
18.02.2007
15:00 Žilina
Vzácna smrť môjho Zachráncu mojím životom
Ján 12,20-36

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána