Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
25.11.2012
10:00 Žilina
Moc Božia a kázanie Krista
1Kor 2,1-5

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 150
Iz 61
Sk 18
1Kor 2,1-5
Kázeň
Pavol pripomína Korinťanom, čo sa dialo ,keď prišiel prvý krát do Korintu. Nekázal svetu atraktívne štýly ani svetom vítané posolstvá. Kázal Krista ukrižovaného. Bol v slabosti, zvesť bola nepopulárna a predsa ľudia boli mocne zachraňovaný. Čo je to za moc, čo ho sprevádzala, keď ich presviedčal evanjeliom? APL: Ak táto zvesť bola použitá k záchrane Korinťanov, môže dnes rovnako byť i pre nás. APL: Keď sa zbor vráti ceniť Krista ako dostatočného, zvesť evanjelia ako jedinečnú a dostatočnú, a spôsob jej prinášania cez obyčajné kázanie povolanými mužmi, bude to mať dopad na jednotu v cirkevnom zbore.


Prvý list Korintským