Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
30.12.2012
10:00 Žilina
Zodpovednosť služobníkov
1Kor 3,10-20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 46
Jan 2,13-25
Mal 3-4
1Kor 3,1021
Aké zodpovedné je budovať cirkevný zbor pre služobníka. Dva obrazy poukazujú na zodpovednosť služobníkov a v širšej aplikácii na každého člena zboru. (1) Cirkev ako stavbu musia budovať podľa položeného základu – Krista jedine. Svetská múdrosť toto ignoruje a stavia slamu a seno a prináša stratu (2) Cirkev nesmú kaziť lebo je chrámom Božím, a kto kazí cirkev, toho skazí Boh.
Prvý list Korintským