Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
18.03.2007
15:00 Žilina
Učeníci a Kristova láska
Ján 13,1

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Učeníci