Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
10.02.2013
10:00 Žilina
Všetko smiem
1Kor 6,12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 65
Žalm 36
Jan 8,12;12,21-31
1Kor 6,12-20
1Kor 6,12 - kázeň
Slogan zrejme rozšírený v zbore sa stal základom pre zneužitie kresťanskej slobody kúpenej Kristom. (I) Z čoho pozostáva kresťanská sloboda? (1) Sloboda od viny a moci hriechu. (2) Sloboda od nepriateľov, diabla, sveta. (3) Sloboda od odsúdenia a zmluvy zákona, sloboda žiť podľa Božieho zákona, sloboda od ceremoniálneho zákona od časov NZ. Nie však sloboda hrešiť proti Božím prikázaniam. (4)Sloboda súžiť Bohu a blížnym, pristupovať k Bohu. (II) Ako sa postaviť ku kresťanskej slobode? (a)Spoznávaj ju, ďakuj za ňu a ži ju. (b) nedovoľ sa o ňu obrať, tým, že by si si ju nechal zobrať. (c) dávaj pozor, aby si tam nezahrnul, čo tam nepatrí - rozšíril ju nad definíciu Písma a tak si schvaľoval hriech. (d) používaj ju ku dobru blížnemu a buď ochotný na nej sa pochybovať tak, aby to druhým prospelo.
Prvý list Korintským