Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
17.02.2013
10:00 Žilina
Zápas so smilstvom
1Kor 6,13-20

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 62
1Kor 6,12-20; Gen 39,7-21
1Kor 6,13 - kázeň
Smilstvo je problém, s ktorým zápasil nie len zbor v Korinte. Smilstvo postihuje cirkevné zbory a jednotlivých kresťanov v nich v rozličných podobách aj dnes. Písmo dáva mnohé varovania proti smilstvu i mimo túto pasáž (Sodoma Gomora, 7. prikázanie, Dávidov hriech atď.). Ale Pavol dopĺňa, ako majú hľadieť na svoje telo: telo patrí tiež Pánovi. A z tejto doktríny vychádzajú dôsledky, čo nám pomôžu ísť proti smilstvu. (1) Keď Pán nenávidí smilstvo, potom naše telo nemáme dávať smilstvu. Navyše telo zostáva do večnosti. (2) Smilniť znamená dávať časť Krista smilnici. (3) Smilstvo vyjadruje hlbšiu jednotu. Táto neladí s jednotou, čo máme Pánom. (4) Utekajte pred smilstvom. (5) Smilstvo je špecificky zlý druh hriechu. (6) Duch Svätý prebýva vo mne. (7) Bol som draho kúpený Kristom. APL: (a) čo robiť keď príde myšlienka na smilstvo? (b) čo ak stále prehrávam? (c) čo ak som necitlivý na toto? (d) čo robiť ak ma ťaží hriech smilstva? (e) Zápas so smilstvom je podľa Biblického učenia.
Prvý list Korintským