Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
25.03.2007
15:00 Žilina
Učeníci a služba
Ján 13,1-20

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Učeníci