Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
10.03.2013
10:00 Žilina
Robenie rozhodnutí
1Kor 8,1-11,1

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 24
1Kor 8-11,1
Jan 10,11-18
1Kor 8,1
Pavol v troch kapitolách rieši otázku o mäse obetovanom modlám. Zvlášť špecifické odpovede ohľadom jedenia takéhoto mäsa v modlárskom chráme, u známych doma, alebo po kúpení v obchode je diskutovaná a následné apoštolská rada daná. Hoci situácia je vzdialená situáciám v našej spoločnosti, Pavol vyučuje dôležité princípy pre konanie rozhodnutí v našich životoch čo platia vždy keď zvažujeme akú cestu si v danej veci zvoliť. Ak vec je legitímna a máme kresťanskú slobodu ju vykonať, je potrené pri rozhodovaní zobrať do úvahy ešte ďalšie jeho princípy. (1) Dávam svojmu bratovi alebo evanjeliu do cesty kameň úrazu? (2) Prospeje to čo najviac svedectvu evanjelia? (3) Privedie ma prekročiť hranicu Božích prikázaní? APL: Nasledujem v tomto apoštola, a nadovšetko nášho Pána Ježiša Krista.
Prvý list Korintským