Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
15.04.2007
15:00 Žilina
Učeníci a odvrhnutie Krista
Ján 13,17-30

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Učeníci