Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
18.08.2013
10:15 Žilina
Vstupovanie do kráľovstva Božieho
Mat 22,1-14

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 22,1-14
Žalm 49
Kázeň
I. Skrze pokánie
II. Skrze vieru
Kráľovstvo Božie

Zborové konferencie » Kráľovstvo Božie »