Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Sobota
17.08.2013
08:45 Žilina
Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božej spravodlivosti
Mat 5,17-30

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 5,17-30
Vyučovanie
1. Spravodlivosť, čo sa skutočne žije
2. Spravodlivosť, čo sa udeľuje ako dar
3. Spravodlivosť, čo prináša budúcu odmenu
Kráľovstvo Božie

Zborové konferencie » Kráľovstvo Božie »