Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Sobota
17.08.2013
17:30 Žilina
Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božích požehnaní
Mat 13,44-46

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Mat 13,44-46
Vyučovanie
1. V kráľovstve Kráľ udeľuje požehnania
2. Tieto požehnania majú nevystihnuteľnú hodnotu
3. Niektoré významné požehnania
Prorocký apel

Zborové konferencie » Kráľovstvo Božie »