Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
29.09.2013
10:00 Žilina
Zbierka a dôležitosť dávania
1Kor 16,1-4

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 112
Rim 8,28-39
1Kor 16,1-4
2Kor 8 & 9
Kázeň
Korinťania položili niekoľko otázok k niekoľkoročnej zbierke mnohých zborov pre chudobný Jeruzalemský zbor, organizoval Pavol počas tretej misijnej cesty. Zapojiť sa do tejto zbierky ich volal už predtým. Mali robiť zbierku v Korinte už teraz alebo stačilo potom, keď ich mal Pavol navštíviť (v. 1 – 2)? Ako si mohli byť istí, že ju neodcudzí, aby mohli v pokoji dávať? (v.- 3 - 4) Pavol dáva praktické odpovede. Oni sami si majú zo zboru vybrať ľudí, ktorí ju ponesú a zbierka sa má konať už teraz, každú nedeľu na zhromaždeniach podľa toho, ako Boh požehná. Všimnime si: (I) Táto zbierka NIE JE bežným pravidelným dávaním v zboroch (ktoré bolo bežne aj mimo zbierky). Koľko dať? Keď starozákonní veriaci dávali pravidelne ďaleko viac než desiatok (plus nepravidelné dary a zbierky), majú novozákonní veriaci pod väčším svetlom evanjelia dávať menej? (II) Táto zbierka JE špecifická a ohraničená. Pavol veľmi zápasí, aby sa do nej kresťania zapojili aj napriek problémom v Korinte. (III) Princípy pravidelného a ochotného dávania platia pre každé dávanie a Boh takéto dávania pokladá za obete, podobne ako chvály (nie záslužné, ale dary z vďaky, lásky a ocenenia), v ktorých má záľubu. (IV) Dávanie ako obeť vďaky Bohu.
Prvý list Korintským