Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Deň Pánov
29.09.2013
08:30 Žilina
Nepokoj a Božie vedenie v každodenných situáciách
Fil 4,6-7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Fil 2,12-16;4,6-7
Ako reagovať na nepokoj, keď na nás príde pri denných činnostiach a rozhodovaniach sa? Hovorí mi to Duch Svätý, aby ma zastavil, alebo je to satan a moje hriešne srdce? Mnohí úprimní kresťania sú tým skľučovaní a nevedia sa akoby pohnúť. Ako sa k tomuto postaviť? Ako spoznať, čo Boh chce a neskĺznuť? Nesmierne dôležité a praktické rady pre veriacich k ich pokoju v rozhodovaniach sa.
(I) Platia všeobecné princípy Božieho vedenia
(II) Čo urobím keď mám nepokoj? 4 zlé prístupy k nepokoju v situáciách: (1) Keďže mi nenapadá z Božieho Slova nič, čo by mi ukazovalo, že idem zle, tak môžem ten nepokoj ignorovať. (2) Automaticky to vždy pripíšem Duchu Svätému. (3) Ignorujem nepokoj a idem ďalej. (4) Uzatvorím sa do seba (paralyzovanie problémom, nedá pohnúť z miesta). Ani jedno riešenie však nie je správne. Najbližšie k správnemu riešeniu je bod č. (1), ale čo mu však chýba? (a) Nepoznám všetko z Písma, (b) nemám múdrosť uplatniť to do situácie. Ako prakticky zmýšľať, aby sme vedeli rozlíšiť nepokoj a tak mohli ísť správne vpred...