Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
17.11.2013
10:00 Žilina
Skúšky v živote veriacich a ich zámer
Dan 1-6

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 31
1Pet 1
Dan 1
Dan 1,21 - kázeň
Mnohí nerozumejú čo sa deje, keď zistia, že ako kresťania musia prechádzať mnohými skúškami. Zhrešili sme? Boh nás zavrhol? Prestal vládnuť? Aký to má zmysel, že týmto idem a trpím? - pýtajú sa neustále. Prvých šesť nesmierne povzbudivých kapitol prináša odpovede
na mnohé takéto otázky. Vyučovanie pastoračne rieši problémy skúšok v živote veriacich
a pomáha vidieť z textov ich zámer. (I) Veriaci na svete bude mať skúšky. (a) Čo sú to skúšky, čo pokušenia, (b) aké druhy skúšok budú na svete (otcovská výchova, život
v hriešnom svete, odpoveď sveta na našu vieru)? (c) Rôzne druhy skúšok, dlhé, krátke, intenzívne a pod. - celoživotne skúška a v tom stále skúšky. (d) Skúšky dokonca vtedy, keď žijem blízko Boha. (II) Zámery skúšok. (a) Všeobecný a celkový zámer: Božia sláva a dobro veriacemu. Ich zmysluplnosť. (b) Konkrétne: (1) niekde nás posunúť na lepšie vpred, kde by sme inak neboli. (2) Prečistiť nás, ukázať naše nedostatky, za čo sa modliť. (3) Ukázať, kto skutočne sme nám i iným. (4) Ukázať hriechy iných. (5) Boh sa v nich chce ukázať ako náš Záchranca. Niekedy na poslednú chvíľu. Blízka skúsenosť Krista. Rast viery. (6) Boh chce ukázať iným, že žije. (7) Nepripnúť sa na tento svet.


Daniel