Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
12.01.2014
10:00 Žilina
Falošné uctievanie
Dan 3,1-7

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 135
Dan 3
Mat 4,1-11
Exo 20,1-
Dan 3,1 - kázeň
Kráľ Nabuchodonozor postavil zlatú sochu a pripravil inauguráciu - udalosť, kde má byť manifestovaná náboženská jednota a kde je daný detailný opis falošného uctievania, v ktorom budú musieť povedať mládenci „nie“. (I) Ako je opísané pravé uctievanie cez prvé štyri prikázania? (II) Aké znaky a črty berie nepravé uctievanie? (1) Keď sa neuctieva pravý Boh. (2) Keď sa uctieva pravý Boh povedľa iných bohov v živote, (a) buď vo vnútri v srdci, (b) ale aj na povrch, akokoľvek to myslíme vo vnútri. Prečo je aj na povrch dôležité? Príklady z utrpenia z histórie. Omšová obeť. (3) Keď sa uctieva pravý Boh, ale tak, ako Boh nenariadil, alebo zakázal - príklad obrazu. (4) Ďalšie znaky, čo využíva nepravé uctievanie - teatrálnosť, estetické zážitky, prosperitu, naviazanosť na človeka, obchádzanie mysle, branie slobody poslúchnuť Božie Slovo.
Daniel