Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
26.01.2014
10:00 Žilina
Kristus so svojim ľudom v skúškach
Dan 3,19-26

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 66
Dan 3,1-30
Dan 3 - kázeň
Čo robí Boh pre svoj ľud v ich ohnivých skúškach? Nabuchodonozor vidí v peci štvrtú postavu - Krista v teofánii. Príbeh nádherne učí, ako je Kristus so svojím ľudom v ich skúškach. Keby sme to len poznali, ako by nám bolo lepšie! (1) Kristus prichádza k nám, keď sme v skúškach. (2) Kristus prichádza k nám bez ohľadu na veľkosť skúšky. (3) Jeho prítomnosť s nami v skúškach je rozhodujúca pre naše obstátie v skúškach. (4) Jeho prítomnosť s nami v skúškach je uľavujúca nám ísť v pred. (5) Jeho prítomnosť v skúške je až do konca. (6) Jeho prítomnosť s nami v skúškach je často videná inými (dokonca neveriacimi). Text plný praktických aplikácií.
Daniel