Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
02.02.2014
10:00 Žilina
Konce našich skúšok
Dan 3,26-30

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 27
1Pet 4-5
Dan 3,19-30
Drahý Pane Ježišu - verš 1
Dan 3,26-30 - kázeň
Text opisuje čo sa deje, keď končí skúška troch mládencov. Je toho veľa, čo sa dá naučiť, keď končia naše skúšky a tu sú niektoré vzácne lekcie: (1) Ver, že každá skúška má svoj Bohom stanovený koniec. Skúška sa niekedy predlžuje - dôvody, ale má svoj koniec. (2) Koniec skúšky často môže prísť nečakane – skôr, ako by sme mysleli. (3) Koniec skúšky osvedčuje, že bolo dobré veriť Bohu počas skúšky. (4) Koniec skúšky lepšie ukáže získané ovocie, trpezlivosť, vytrvalosť, skúsenosť. Bolesti odídu, ale vzácne zisky zostávajú. (5) Koniec skúšky vyvýši Boha v očiach Jeho nepriateľov. (6) Po skúškach bývajú povýšení verní. (7) Skúšky tu vždy nebudú, raz príde posledná skúška.
Daniel