Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
01.07.2007
15:00 Žilina
Učeníci a Duch Svätý
Ján 14,15-31

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Učeníci