Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
16.02.2014
10:00 Žilina
Čo skúsenostne sprevádza pravé obrátenie
Dan 3,31-4,34

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 142
Mat 18,1-14
Dan 3,31-4,34
Dan 3,31-4,34 - Kázeň
Obrátenie je nevyhnutné, ak má niekto uvidieť kráľovstvo nebeské. Je to ohromná zmena. Človek sa v opravdivej viere a v pokání obracia k Bohu skrze Ježiša Krista, súc znovuzrodený Svätým Duchom. A hoci na jednej strane nie sú dve obrátenia čo do prejavov identické, predsa všetky musia byť v základe a v skúsenosti sprevádzané rovnakými črtami. Teoretické črty, ako sú obsah viery a správne poznanie, sú zrejmé a vitálne. Nemôžu však byť samé. Je tu tiež skúsenostná zložka, tiež vitálna, spoločná pre všetky pravé skúsenosti obrátenia. Príbeh pred nami, po starostlivom pozorovaní kráľa Nabuchodonozora, nám umožňuje vidieť niektoré vitálne skúsenostné črty, ktoré musíme mať, ak sme sa obrátili a musíme ich podporovať aj po obrátení. (1) Poznanie sa stane osobným. Čo to je? Ako sa to prejavuje? (2) Priorita v našom živote sa zmení. Boh prvý a potom my. (3) Ponížime sa, naše životy, predstavy a pod.... a povýšime Boha.
Daniel