Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Evanjelizačné

Deň Pánov
16.03.2014
18:00 Žilina
Sčítaný, odvážený a rozdelený
Dan 5,25-28

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 53; žalm 15
Mat 25,14-30
Dan 5,18-31
Dan 5
Tajomné slová napísané rukou na stene prinášajú vážne posolstvo od Boha nielen pre kráľa Balsazára. Je to Boh, ktorý spočítava nielen dni kráľovstiev, ale aj naše životy. Je to Boh, ktorý váži naše životy. Ako sa nenájsť ľahkými pred Bohom. Je to Boh, ktorý koná súd nielen nad Babylonom, ale aj nad našimi životmi.
Daniel

Starozmluvné udalosti