Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
30.03.2014
10:00 Žilina
Daniel, muž modlitby
Dan 6,10-11

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 62
Ef 1;3,14-21
Dan 6,1-12;92-20
Dan 6,10-11 - kázeň
Toto vyučovanie prináša bližší pohľad na Danielov príkladný modlitebný život, ktorý inšpiroval generácie veriacich a ohromné pozorovania. (1) Ako modlitba je kľúčom k úspechu kresťanovho života a preto je nesmierne cenená. (2) Ako modlitba je kráľovské privilégium (3) a tiež povinnosť, ktorú zanedbať znamená hrešiť. (3) Ako a prečo veriaci potrebujú pravidelnú modlitbu a nie len ojedinelú. (4) Aké je miesto viery: viera rodí modlitbu, ale modlitba spätne posilňuje vieru. Prečo a ako. (5) Úcta vyjadrená v postoji kľačania. (6) Miesto, kde sa modlíme a jeho charakter. (7) Miesto, smerom ku ktorému sa modlíme. (8) Zloženie modlitby: prosba (prosba, vyznanie, príhovor) a oslava (chvála, vďaka, venovanie sa).
Daniel