Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
18.05.2014
10:00 Žilina
Trpezlivosť svätých
Dan 8

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 79
Mat 10
Heb 10,32-39
Dan 8
Dan 8 - kázeň
Vízia daná Danielovi Kristom cez anjela Gabriela v budúcom hlavnom meste Perzie hovorí o skúške, čo sa stane Božiemu ľudu predtým, ako príde prvý krát Spasiteľ. Vízia hovorí o udalostiach o 400 rokov po Danielovi. Kozol s rohom (grécky kráľ) porazí barana s dvoma rohmi (Médsko - Perzskú ríšu). Po zlomení rohu kozla (smrti Alexandra) vyrastú štyri rohy (4 generáli) a z jedného z nich (Selucusiovská dynastia) vyrastie časom malý roh (Antiochus IV. Epiphanes), ktorý sa podlo posilní, zaútočí na Egypt, potom začne pustošiť Judsko a stane sa najhoršou postavou starozákonného protivenstva proti židom. Kázeň podrobne vysvetľuje naplnenie tohto proroctva, ako aj presne stanovený počet dní pre pustošenie chrámu (2300) i zničenie Antiocha Božou rukou. (I) Úchvatne presné proroctvo osvedčuje spoľahlivosť Písem a povzbudzuje veriť im vo všetkom ďalej. (II) Prečo ho Kristus dáva? (1) Aby pripravil ľud Boží na utrpenie, ktoré musí prísť a ktorým musia prejsť. (2) Aby v ňom boli trpezliví. (3) Aby vedeli, že toto utrpenie má svoj koniec Bohom stanovený. APL: Pre cirkev dnes tie isté pravdy platia teraz i do budúcna. Svätí potrebujú byť trpezliví a vytrvať cez ťažkosti.
Daniel