Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
15.06.2014
10:00 Žilina
Dôvody pre ponižovanie sa pred Bohom
Dan 9,1-23

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 9
Luk 14,7-11
Jak 4,1-10
Dan 9,1-23
Dan 9 - kázeň
Poníženie sa pred Bohom je črta pravého náboženstva, je to naša zodpovednosť a závisí od toho mnoho dobra. Toto poníženie musí byť opravdivé, nie len na povrch alebo formálne. Ako ho dosiahnuť? Ako zmeniť svoje zmýšľanie? Kázeň pozerá do Danielovej poníženej modlitby a ukazuje dôvody, ktoré keď prijmeme, pomôžu nám byť opravdivo poníženými pred Bohom. (1) Keď hľadím na seba ako na slabé stvorenie. (2) Keď hľadím, čo som činil svojím hriechom Bohu a sebe. (3) Keď hľadím, kde som sa dostal svojím neochotným životom bez Boha. (4) Keď hľadím, ako potrebujem záchranu od Boha pre mňa. (5) Keď hľadím na Kristovo utrpenie, ukazujúce aký som ja hriešny. (6) Keď hľadím na dary od Boha ako na dary.
Daniel