Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
20.07.2014
10:00 Žilina
Neviditeľný boj
Dan 10,12-11,1

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 13
Zj 12,1-18
Zj 20,3-8
Dan 10,1-11,1
Dan 10 - kázeň
Text nás upriamuje na neviditeľný boj, ktorý zdržal za 21 dní odpoveď na Danielovu modlitbu. (I) Realita neviditeľného duchovného sveta dobrých a zlých anjelov. Anjeli, ich opis, množstvá ich služby; a démoni. Ich usporiadanie a poriadok. (II) Realita boja v tomto neviditeľnom svete medzi anjelmi a boja o vplyv na svete. Ako prebieha tento boj. Ako je reálny. Teritória a čas, obmedzenia a novo zmluvný nový aspekt tohto boja. (III) Ako sa postaviť k tomuto boju? Kresťanove miesto. Ohromné miesto modlitby, a jej vplyvu na tento boj. Ako sa v tomto svetle modliť. (a) obrana a výzbroj Božia, (b) modlitby za úspech evanjelia. Kresťanovo státie v Slove Božom a pod Kristom v bezpečí.
Daniel