Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
08.07.2007
00:00 Žilina
Učeníci a pravý vzťah s Ježišom
Ján 15,1-17

autoštart
- súbor mp3


Evanjelium podľa Jána

Učeníci