Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Streda
13.08.2014
00:00 Oščadnica
Stav neviny - Boh učinil človeka cele spravodlivého
Gen 1,26

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Gen 1,26-
kázeň
45
I. Naša pôvodná spravodlivosť
A. Univerzálna
B. Prirodzená
C. Zmeniteľná

II. Jej prejavy a dôsledky
1. Človek bol veľmi slávny
2. Človek bol v obľube Boha a určený pre nebo
3. Človek bol vládca sveta
4. Človek mal pokoj v duši a naplnenosť
5. Človek mal radosť a potešenie
6. Človek mal nesmrteľnosť

III. Aplikácie pre nás
1. Pochopenie veľkých otázok
2. Zahanbenie a pokarhanie
3. Žialenie nad naším súčasným stavom

Stavy človeka od stvorenia po večnosť

Zborové konferencie » Stavy človeka od stvorenia po večnosť »