Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »
Manželstvo a rodina

 

A. Príprava na manželstvo

1 Chodenie (1) - úvod Veľp 2,3-7 Príprava na manželstvo #566 11.09-2011
2 Manželstvo - základné učenie (1) - postavenie Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #568 11.09-2011
3 Manželstvo - základné učenie (2) - podstata a poriadok Mal 2,13-15 Príprava na manželstvo #571 18.09-2011
4 Manželstvo - základné učenie (3) - poslanie a poškvrnenia Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #580 02.10-2011
5 Rodina - základné učenie (1) - základné autority a zodpovednosti Joz 24,14-15 Príprava na manželstvo #584 09.10-2011
6 Príprava na manželstvo (1) - mandád a príprava muža Pr 5,1-23 Príprava na manželstvo #586 16.10-2011
7 Príprava na manželstvo (2) - oblasti prípravy ženy Pr 31,10-31 Príprava na manželstvo #590 23.10-2011
8 Rodina - rozšírené učenie (1) - syn a dcéra pod autoritou otca/rodičov Num 30,3-16 Príprava na manželstvo #608 27.11-2011
9 Rodina - rozšírené učenie (2) - syn a dcéra v očakávaní na manželstvo Pr 5,1-14 Príprava na manželstvo #610 04.12-2011
10 Hľadanie si manželky a manžela (1) - základ, spôsob, znaky nájdenia Gen 24,1-27 Príprava na manželstvo #613 11.12-2011
11 Hľadanie si manželky a manžela (2) - prejavenie záujmu Gen 24,28-58 Príprava na manželstvo #616 18.12-2011
12 Chodenie (2) - cieľ, dĺžka, plán Jer 2,1-6 Príprava na manželstvo #622 08.01-2012
13 Chodenie (3) - zásady, čistota, schôdzky, zodpovedanie sa Gen 24,60-67 Príprava na manželstvo #624 15.01-2012

 

B. Vstup do manželstva

1 Ako sa postaviť k manželstvu 1Kor 7,1-17 Prvý list Korintským manželstvo celibát rozvod #756 24.02-2013

 

C. Život v manželstve

2 * * *po prihlásení * * * #

3 Manželská láska podľa Pána Ježiša Krista Ef 5,25 #400 01.06-2008

4 Rodinné stíšenia Žalm 78,5-8 Spravovanie času #634 08.02-2012

 

 

D. Výchova detí