Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »
Povolanie, štúdium, zamestnanie

 

A. Postoj k práci - úvod, prehľad

1 Napomenutie pracovať 1Tes 4,11-12 Listy Tesalonickým práca dôstojnosť práce prikázanie pracovať #1086 15.03-2015

2 Utíšenie mysle pre usilovnú a namáhavú prácu 2Tes 3,8-12 Listy Tesalonickým utíšenie sa pracovať práca konanie svojho povolania povolanie #1231 07.02-2016

3 Koniec záhaľke v prácach 2Tes 3,11-12 Listy Tesalonickým zaháľanie lenivosť Richard Baxter #1233 14.02-2016

 

1 Ako sa postaviť k povolaniam 1Kor 7,17-35 Prvý list Korintským povolania práca stavy manželstvo svet #758 03.03-2013

 

1 Neriadnosť v živote kresťana 2Tes 3,6-15 Listy Tesalonickým neriadnosť lenivosť záhaľka práca #1224 24.01-2016

2 Keď neriadnosť pokračuje 2Tes 3,6-15 Listy Tesalonickým neriadnosť cirkevná disciplína nad neriadnosťou záhaľka #1229 31.01-2016

 

B. O práci, majetku

1 * * *po prihlásení * * * #