Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »
Povolanie, štúdium, zamestnanie

 

A. Postoj k práci - úvod, prehľad

1 Napomenutie pracovať 1Tes 4,11-12 Listy Tesalonickým práca dôstojnosť práce prikázanie pracovať #1086 15.03-2015

2 Utíšenie mysle pre usilovnú a namáhavú prácu 2Tes 3,8-12 Listy Tesalonickým utíšenie sa pracovať práca konanie svojho povolania povolanie #1231 07.02-2016

3 Koniec záhaľke v prácach 2Tes 3,11-12 Listy Tesalonickým zaháľanie lenivosť Richard Baxter #1233 14.02-2016

 

1 Ako sa postaviť k povolaniam 1Kor 7,17-35 Prvý list Korintským povolania práca stavy manželstvo svet #758 03.03-2013

 

1 Neriadnosť v živote kresťana 2Tes 3,6-15 Listy Tesalonickým neriadnosť lenivosť záhaľka práca #1224 24.01-2016

2 Keď neriadnosť pokračuje 2Tes 3,6-15 Listy Tesalonickým neriadnosť cirkevná disciplína nad neriadnosťou záhaľka #1229 31.01-2016

 

B. O práci, majetku

1 Biblický pohľad na prácu a majetok v Starej zmluve Gen 2,1-16 O práci zamestnanie práca pozemské bohatstvo majetok #794 25.05-2013
2 Biblický pohľad na prácu a majetok v Novej zmluve 2Tes 3,6-14 O práci zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #795 25.05-2013
3 Princípy týkajúcu sa majetku a práce (1. časť) Luk 12,15-21 O práci zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #792 25.05-2013
4 Princípy týkajúcu sa majetku a práce (2. časť) 1Kor 10,31 O práci zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #793 25.05-2013
5 Princípy týkajúcu sa majetku a práce (3. časť) Tit 2,9-10 O práci zamestnanie civilná práca pozemské bohatstvo majetok #789 26.05-2013