Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »
Občan a jeho zodpovednosti

 

A. Občiansky aktivizmus, voľby a pod.

1 Kresťan a občiansky aktivizmus Mat 22,16-22 občiansky aktivizmus #847 15.09-2013

2 Priority vo voľbách Rim 13,1-7 #920 09.03-2014

3 Občianska podpora rodiny Jakub 4:17 Občan rodina podpora rodiny #1066 25.01-2015

4 Priblíženie Biblického pohľadu na homosexualitu Rim 1,21-27 Homosexualita #1068 01.02-2015

5 Realita o občianskej spoločnosti, v ktorej žijeme 1 Jan 5,19 Realita o občianskej spoločnosti referendum o rodine #1072 08.02-2015

 

B. Vysoko postavení a autority

1 Boh obracia aj kráľov Dan 3,31-33 Daniel Obrátenia vysokopostavených #910 09.02-2014

2 Čo dávať cisárovi a čo Bohu Mk 12,13-17 Evanjelium podľa Marka #508 08.05-2011