Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2009) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
04.01. Hospodin je Boh 1Kral 18,39 evanjelium Starozmluvné udalosti #226
11.01. Poznanie hriechu v pokání Žalm 51,1-7 evanjelium Z vyučujúcich kníh #228
18.01. Túžby človeka v pokání Žalm 51,1-9 evanjelium Z vyučujúcich kníh #230
25.01. Viac než najbližší blížny Luk 10,29 evanjelium PodobenstváMilosrdný Samaritán #232
01.02. Najviac obávaný príchod 2Tes 1,7 evanjelium Epištolové výrokyDruhý príchod #234
08.02. Dokonale nás poznajúci Boh Žalm 139,18 evanjelium Z vyučujúcich kníh #239
15.02. Spasenie z milosti a jeho príjemca Ef 2,8-9 evanjelium Epištolové výroky #241
22.02. Správanie sa rozumne s ohľadom na večnosť Luk 16,28 evanjelium PodobenstváBoháč a Lazar #243
01.03. Vytrvalosť v modlitbe (neuplný záznam) Luk 18,1-8 evanjelium PodobenstváBezbožný sudca a vdova #253
01.03. Prijatie modlitby Luk 18,9-14 evanjelium PodobenstváFarizej a publikán #254
08.03. Presväte svätý svätý Boh Iz 6,3 evanjelium Prorocký apel #244
15.03. Najviac rozšírený kazateľ Žalm 19,5 evanjelium Z vyučujúcich kníh #256
22.03. Konanie milosti Iz 19,18-20 evanjelium Prorocký apel #262
29.03. Božie ľútostivé srdce Jon 1 evanjelium Prorocký apel #264
05.04. Najviac potrebný kazateľ Žalm 19,11 evanjelium Z vyučujúcich kníh #267
12.04. Ako Kristovo vzkriesenie odpovedá na pochybnosti o našom vzkriesení 1Kor 15,20 evanjelium Epištolové výroky #270
19.04. Patriť Pánovi v živote i v smrti Rímskym 14,8 evanjelium Epištolové výroky #273
26.04. Nehanbíme sa hlásať a veriť evanjeliu Rímskym 1,16-19 evanjelium Epištolové výroky #280
03.05. Na čo spolieham Ján 14,6 evanjelium Výroky Pána Ježiša #282
10.05. 4 obrazy milosti Hospodinovej Žalm 107 evanjelium Z vyučujúcich kníh #285
17.05. Ajhľa, modlí sa Sk 9,11 evanjelium Novozmluvné udalostiObrátenie Pavla #287
31.05. Slepý Bartimeus Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota #290
07.06. Kráľovská svadba (1) - keď pozvaní neboli hodní Mat 22,1-8 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #302
14.06. Kráľovská svadba (2) - svadobné rúcho Mat 22,9-14 evanjelium PodobenstváSvadba kráľovho syna #305
21.06. Zmierte sa s Bohom 2Kor 5,20 evanjelium Epištolové výroky #307
28.06. Viera prekonávajúca všetky prekážky na ceste ku Kristovi Mk 2,1-12 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPorazený #310
05.07. Tak Boh miloval svet Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #313
12.07. Muž, ktorý si neponížil srdce Daniel 5,22 evanjelium Starozmluvné udalosti #317
19.07. Smutné vyhnanie Krista Luk 4,29 evanjelium Novozmluvné udalostiVyhnanie z Nazareta #320
26.07. Boh, ktorý nás nenecháva bez svedectva Sk 14,17 evanjelium Novozmluvné udalostiKázeň Lystre #324
02.08. Aké uctievanie chce Boh od človeka? Ján 4,20-24 evanjelium Stretnutia s JežišomŽena Samaritánka #327
09.08. Hľadanie naplneného života Kazateľ 1,2 evanjelium Z vyučujúcich kníh #330
06.09. Veľkosť nášho Boha Žalm 113 evanjelium Z vyučujúcich kníh #333
13.09. Keď vás Syn vyslobodí, budete skutočne slobodní Ján 8,36 evanjelium Učenie Pána Ježiša #335
20.09. Zmätok Sudc 17 evanjelium Starozmluvné udalosti #338
27.09. Vyslobodenie z moci diabla Ján 8,42-44 evanjelium Výroky Pána Ježiša #339
04.10. Evanjelium, v ktorom sme zachránení 1Kor 15,1-4 evanjelium Epištolové výroky #342
11.10. Charakter pravého učeníka Luk 9,57-62 evanjelium Stretnutia s JežišomRozliční následovníci #345
18.10. Postava za oponou Zjavenie 1,12-18 evanjelium Epištolové výroky #348
25.10. Ako prísť k požehnaniam evanjelia Iz 55,1-4 evanjelium Prorocký apel #349
01.11. Očistenie od najhoršej nemoci Luk 5,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #352
08.11. Útočištné mesto Num 35,12a evanjelium Starozmluvné udalosti #358
22.11. Už len krátky čas je Svetlo s vami Ján 12,35-36 evanjelium Výroky Pána Ježiša #362
29.11. Boh, ktorý pôsobí bázeň a hrôzu Deu 5,29a evanjelium Starozmluvné udalosti #365
06.12. Príznaky postihnutia hriechom Gen 3,7-13 evanjelium Starozmluvné udalostiPád #366
13.12. Zápas o spoznanie neočakavaného Božieho milosrdenstva Sud 10,16b evanjelium Starozmluvné udalosti #370
20.12. Prebudenie sa zo spánku Rímskym 13,11 evanjelium Epištolové výroky #381
25.12. Prvá Vianočná evanjelizačná kázeň na zemi Luk 2,11 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #383
27.12. Moc, zámer a úspech Kristovho príchodu Mat 1,21 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #386
31.12. Nauč nás počítať naše dni Žalm 90,12 evanjelium Z vyučujúcich kníh #385

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!