Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2010) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
10.01. Nájdenie najväčších odpovedí u Krista 1Kral 10,2-4 evanjelium Starozmluvné udalosti #391
17.01. Boží súd nad formalistami a pokrytcami v Božom ľude Žalm 50 evanjelium Z vyučujúcich kníh #388
24.01. Boh, ktorý zachraňuje najväčších vinníkov 2Kro 33,13 evanjelium Starozmluvné udalosti #392
31.01. Ježiš, Priateľ hriešnikov Luk 15,1-2 evanjelium Výroky Pána Ježiša #395
07.02. Prekonanie pochybností prijať evanjelium Luk 1,4 evanjelium Stretnutia s JežišomTeofilos #398
14.02. Žialenie za Hospodinom a nájdenie Ho 1Sam 7,2b evanjelium Starozmluvné udalosti #406
21.02. Duchovná cesta k Pánovi Sk 8,26-39 evanjelium Novozmluvné udalostiEtiopský eunuch #407
28.02. Rozpoznanie v Kristovi najbližšieho Spasiteľa a oddanie sa mu 2Sam 5,1-7 evanjelium Starozmluvné udalosti #411
07.03. V zajatí vlastnej žiadosti Luk 18,23 evanjelium Stretnutia s JežišomBohatý mládenec #414
14.03. 6 výnimočností o Kristovi Ján 3,22-36 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána Krstiteľa #415
21.03. Charakter pravej milosti Mat 20,15 evanjelium PodobenstváRobotníci na vinici #418
28.03. Od sebestačnosti ku spoločenstvu s Kristom Zj 3,14-22 evanjelium Výroky Pána Ježiša #423
11.04. Moje časy sú v Tvojej ruke Žalm 31,16 evanjelium Z vyučujúcich kníh #427
18.04. Hospodin je spravodlivý, ked trestá 2Kro 12,6 evanjelium Starozmluvné udalosti #428
09.05. Skutočné odpočinutie v Kristovi Mat 11,28 evanjelium Výroky Pána Ježiša #434
23.05. Hospodin je spravodlivý, keď zachraňuje Rímskym 3,26 evanjelium Epištolové výroky #440
26.12. Životy meniace narodenie Luk 2,1-20 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #475

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!