Kázané slovo » Evanjelizačné zhromaždenia (2014) Ďalšie roky: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
05.01. Abrahám obetuje Izáka Gen 22,1-19 evanjelium Starozmluvné udalostiAbrahám obetuje Izáka obeť zmierenia #895
12.01. Získanie neba násilím Mat 11,12 evanjelium Výroky Pána JežišaHľadanie spasenia Ján Krstiteľ usilovnosť #898
19.01. Spasiteľné ocenenie Mesiáša Luk 4,14-30 evanjelium Učenie Pána JežišaKonanie Mesiáša pre dušu #902
26.01. Hodnota ľudskej duše Žalm 22,21 evanjelium Z vyučujúcich kníhHodnota ľudskej duše #903
02.02. Obrátenie Lýdie Sk 16,12-15 evanjelium Novozmluvné udalostiLýdiaObrátenie Lýdie #906
09.02. Krehkosť a krátkosť ľudského života Iz 40,6-8 evanjelium Prorocký apelKrátkosť života #909
16.02. Zbavenie sa duchovnej obmedzenosti Luk 13,10-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniažena s prehnutou chrbticouŽena s prehnutou chrbticou #912
02.03. Požehnaný rok plesania Lev 25,8-12 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchRok plesania rok priazne Hospodinovej Rok plesania Jubilejný rok rok slobody #917
09.03. Kto môže byť učeníkom Luk 14,25-35 evanjelium Učenie Pána JežišaUčeníctvoRozhodné učeníctvo Cena učeníctva Viac milovať Krista Niesť kríž #921
16.03. Sčítaný, odvážený a rozdelený Dan 5,25-28 Danielevanjelium Starozmluvné udalostiMene mene tekel ufarsin #923
23.03. O kúkoli medzi pšenicou Mat 13,24-30 evanjelium PodobenstváKúkoľ a pšenicaKúkoľ medzi pšenicou Prečo Boh stále ponecháva zlo #927
30.03. Výnimočnosť Kristovej múdrosti 1Kr 4,29-34 evanjelium Starozmluvné udalostiŠalamúnova múdrosť Kristova múdrosť #929
06.04. Hriechy zanedbaní Mat 25,31-46 evanjelium Učenie Pána JežišaPosledný súdHriechy zanedbaní O poslednom súde #934
13.04. Nenechať sa presvedčiť veriť v Krista Ján 3,22-36 evanjelium Novozmluvné udalostiPosolstvo Jána KrstiteľaPrekážky viery Odmietanie uveriť Kristovi učeníci Jána Krstiteľa #937
20.04. Ježiš naozaj zachraňuje Jan 3,14-15 evanjelium Ježiš naozajSmrť a Vzkriesenie a ich spásonosný účinok ako #939
27.04. Náš posmrtný život Luk 16,19-31 evanjelium Novozmluvné udalostiBoháč a LazarČo bude po smrti Záhrobie Nebo peklo Boháč a Lazar #943
04.05. Ježiš skutočne po Božej pravici Sk 2,33-36 evanjelium Ježiš naozajLetnice Kristus po Božej pravici Božia pravica Naša zodpovednosť za smrť Spasiteľa #945
11.05. Tak dlho bez duchovného života Deut 29,4 evanjelium Apel z kníh MojžišovýchObrátenie Znaky duchovného života #949
18.05. Ježiš kriesi k duchovnému životu Luk 7,11-17 evanjelium Zázraky Pána Ježišavzkrieseniasyn naimskej vdovyDuchovné kriesenie k životu Kristom Ako viem, že mám duchovný život #952
25.05. Boh, čo ma dokonale pozná Žalm 139 evanjelium Z vyučujúcich kníhBožia známosť ľudí #955
01.06. Veľké povolanie Gen 11,27-12,9 evanjelium Starozmluvné udalostiPovolanie AbrahámaVeľké povolanie Abraháma #956
08.06. Je nebo až tak nedostupné? Luk 14,15-24 evanjelium PodobenstváVeľká večeraPodobenstvo o veľkej večeri dostupnosť neba naša zodpovednosť prijať pozvanie #959
15.06. Hriechy ako šarlát odpustené Iz 1,18 evanjelium Prorocký apelIsaiáš 1.kapitola odpustenie hriechov #962
22.06. Volanie pre žíznivé duše Jan 7,37-38 evanjelium Výroky Pána Ježišaduchovný smäd #967
29.06. Silný ozbrojenec Luk 11,21-22 evanjelium PodobenstváSilný ozbrojenecdiablove klamstvá silný ozbrojenec #969
06.07. Všetko vidiaci a všemocný Spasiteľ Zj 2,18-29 evanjelium Epištolové výrokyZbor v Tyatíre Jezábeľ učenie ženami na zhromaždení cirkvi nedovolené antinomianizmus povzbudenie #970
13.07. Podobenstvo o dvoch synoch Mat 21,28-32 evanjelium PodobenstváDvaja synovia #976
20.07. Trasenie sa Božieho Slova Iz 66,2 evanjelium Prorocký apelBožie Slovo trasenie sa #977
27.07. Ježiš vyšší než anjeli Heb 1,4-2,5 evanjelium Epištolové výrokyKristus vyšší než anjeli #979
03.08. Ježiš ako človek menší než anjeli Heb 2,5-3,1 evanjelium Epištolové výrokyKristovo človečenstvo Kristus pravý človek #980
07.09. V zajatí nevery Jan 12,37 evanjelium Novozmluvné udalostiNevera evanjeliu Jánovo evanjelium #1000
14.09. Od viery v divotvorcu k viere v Syna Božieho Jan 4,34-54 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniasyn kráľovho úradníkaUzdravenie syna kráľovského úradníka viera, pravá a nepravá #1004
21.09. Keď duša už musí volať o záchranu Žalm 142 evanjelium Z vyučujúcich kníhDávidov žalm volanie o záchranu #1006
28.09. Prekvapujúce odpustenie Mat 18,23-27 evanjelium PodobenstváDlžník a kráľPodobenstvo dlžníkovi a kráľovi Odpustenie #1012
05.10. Poznám prekvapujúce odpustenie? Mat 18,28-35 evanjelium PodobenstváDlžník a kráľPodobenstvo dlžníkovi a kráľovi Odpustenie v osobnom živote #1014
12.10. Volanie veriť v Ježiša, že je Boh, ak človek má byť spasený Jan 14,1-14 evanjelium Stretnutia s JežišomUčeníciJežiš je Boh v podstate Prečo viera že Ježiš je Boh je podstatná pre spasenie robiť obrazy Ježiša nepovolené #1017
19.10. Vernosť Božieho sľubu 2Sam 21,7 evanjelium Starozmluvné udalostiPrísaha Jonatánovi Dávid Spočívanie na Kristovom sľube #1019
26.10. Čo nespraví a čo spraví človeka Božím dieťaťom Jan 1,13 evanjelium Výroky Pána JežišaZnovuzrodenie Božie znovuzrodenie #1024
02.11. Posledné dve milostivé príležitosti 1Kr 20 evanjelium Starozmluvné udalostiPríležitosti Achab obrátenie obmedzené možnosti keď Boh už viac nevolá #1026
09.11. Život je viac Luk 12,22-34 evanjelium Učenie Pána JežišaŽivot je o niečom viac ako starosti starosti vstúpenie do života #1029
16.11. Veľké zistenia Gal 2,20b evanjelium Epištolové výrokyvznešenosť Syna Božieho smrť Božieho Syna za tak nízkych #1034
23.11. Synu, daj mi svoje srdce Pr 23,26 evanjelium Z vyučujúcich kníhoddanie sa srdce a danie sa evanjelium v knihe Prísloví #1035
30.11. Svadba v Káne a jej volanie k Spasiteľovi Jan 2,1-11 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodouSvadba v Káne Galilejskej Záchrana v Kristovi Mária nemá autoritu nad Ježišom Neobracať sa na Máriu #1039
07.12. Figovník, čo nenesie ovocie Luk 13,6-9 evanjelium PodobenstváNeplodný figovníkNeplodný figovník náboženský ľudia bez pokánia a obrátenia #1042
14.12. Prekvapujúci Záchranca 1Sam 17 evanjelium Starozmluvné udalostiDávid a Goliáš Záchrana od diabla #1047
21.12. Kristus – túžba Simeona a nás Luk 2,25-35 evanjelium Stretnutia s JežišomSimeonPrvý príchod Krista očakávanie jednotlivo Krista #1048
28.12. Stále nezachránení Jer 8,20 evanjelium Prorocký apelObraz hriechu stále neobrátený človek #1052

Žalmy 80:20  Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení. 1 Peter 1:10  Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. 1 Timoteovi 2:3-4  Lebo to je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lukáš 13:23-24  Tu Mu ktosi povedal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? A On im riekol: Usilujte sa vchádzať tesnou bránou; Lukáš 8:12  ...a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. 1 Tesalonickým 2:16  prekážajú nám zvestovať evanjelium pohanom, aby boli spasení 1 Korintským 15:1  Evanjelium....skrze ktoré aj spasení bývate, Rímskym 1:16  Evanjelium Kristovo.....je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. Rímskym 10:17,14  Tak teda viera [je] z počutia. A ako počujú bez kazateľa? 2 Korintským 6:2  Hľa, teraz je čas práve príhodný, hľa, teraz deň spasenia!