SDG odporúčané - odporúčané - začína sa iba s niekoľkými údajmi z minulosti a atuálnymi údajmi. (odporúčané)
SDG med - začína s viacerými údajmi z minulosti
SDG max - začína s mnohými údajmi z minulosti
 
 Pozvania, zborové informácie a novinky
 Kázané Slovo - najnovšie služba Slovom predstavená opisom i s linkami na počúvanie, mp3
 Dokumenty - novo pridané dokumenty s obrázkami a priamo linkami na pdf súbory.
 Hymnické piesne - nové hymnické piesne pre uctievanie spolu s linkou na doprovod.
 Myšlienky milovaným - krestanské myšlienky na povzbudenie