Kázané slovo » Daniel

Kniha Daniel je plná potešenia napriek neutešenej situácii zajatia Božieho ľudu. Boh je zvrchovane na tróne a dokonca najsilneší vládcovia to nakoniec vyznávajú. Kristus je prítomný a zvestovaný v Jeho oboch príchodoch. Večné kráľovstvo má patriť svätým a ich slávna budúcnosť siaha za hrob ku vzkrieseniu a večnosti. Príklady výnimočne pobožných mužov, ktorí veria svojmu Bohu, nás ako hrdinovia viery sprevádzajú, učia a povzbudzujú modliť sa a dôverovať Bohu v každej situácii. Aká iná kniha tak poteší a povzbudí v časoch takého úpadku ako dnes? Napísaná pre naše potešenie a plná lekcií pre naše kráčanie v zlých a nebezpečných časoch.


1. Priblíženie knihy Daniel Dan 1,1 #870 03.11.2013
2. Z Jeruzalema do Babylona Dan 1,1-3 #871 10.11.2013
3. Skúšky v živote veriacich a ich zámer Dan 1-6 #873 17.11.2013
4. Na svete, ale nie podľa sveta Dan 1,3-21 #876 24.11.2013
5. Kompromisy a ako ich nespraviť Dan 1,8-21 #878 01.12.2013
6. Sen, čo vyžaduje výklad Dan 2,1-11 #882 08.12.2013
7. Ako sa modliť v skúške Dan 2,12-23 #893 29.12.2013
8. Výklad a význam sna o soche Dan 2,24-49 #896 05.01.2014
9. Falošné uctievanie Dan 3,1-7 #899 12.01.2014
10. Jednanie viery v skúške Dan 3,8-18 #901 19.01.2014
11. Kristus so svojim ľudom v skúškach Dan 3,19-26 #904 26.01.2014
12. Konce našich skúšok Dan 3,26-30 #907 02.02.2014
13. Boh obracia aj kráľov Dan 3,31-33 #910 09.02.2014
14. Čo skúsenostne sprevádza pravé obrátenie Dan 3,31-4,34 #913 16.02.2014
15. Svedectvo o obrátení Dan 3,31-4,34 #918 02.03.2014
16. Posolstvo o pýche Dan 3,31-4,34 #922 09.03.2014
17. Balsazárova hostina Dan 5,1-31 #924 16.03.2014
18. Sčítaný, odvážený a rozdelený Dan 5,25-28 evanjelium Starozmluvné udalosti #923 16.03.2014
19. Nenechaj sa zastaviť slúžiť svojmu Bohu Dan 6 #926 23.03.2014
20. Daniel, muž modlitby Dan 6,10-11 #930 30.03.2014
21. Volanie k bázni Božej Dan 6,25-27 #933 06.04.2014
22. Zjavenie Daniela Dan 7-12 #936 13.04.2014
23. Svätí dostanú kráľovstvo Dan 7 #948 11.05.2014
24. Trpezlivosť svätých Dan 8 #951 18.05.2014
25. Ciele diablovho útoku v cirkvi Dan 8,11-14 #953 25.05.2014
26. Božie sľuby, suverenita a modlitba Dan 9,1-3 #957 01.06.2014
27. Modlitba, čo pohne Bohu srdce Dan 9,4-19 #960 08.06.2014
28. Dôvody pre ponižovanie sa pred Bohom Dan 9,1-23 #963 15.06.2014
29. Lepšia záchrana Dan 9,24-27 #965 22.06.2014
30. Muž so srdcom pre Pánov ľud Dan 10,1-4 #968 29.06.2014
31. Posilnený Kristom prijať zjavenie Dan 10,4-11,1 #971 06.07.2014
32. Neviditeľný boj Dan 10,12-11,1 #978 20.07.2014
33. Boh histórie Dan 10,21-12,4 #1002 07.09.2014
34. Postava Antikrista Dan 11,36-12,4 #1003 14.09.2014
35. Veľké súženie kresťanov Dan 12,1-4 #1007 21.09.2014
36. Koľko ešte, kým príde koniec Dan 12,5-13 #1010 28.09.2014
37. Kráčanie v ústrety koncu Dan 12,13 #1015 05.10.2014


Tieto kázne boli z Božej milosti prednesené od novembra 2013 na ranných nedeľných zhromaždeniach v Reformovanom baptistickom zbore Soli Deo Gloria Žilina.

 

Objednať si mp3 nosič s nahrávkami vyššie pre osobný archív alebo na darovanie pre iných. [viac tu]