Kázané slovo » Listy Tesalonickým

Listy Tesalonickým sú v poradí posledné dva listy apoštola Pavla určené zborom. Sú to najkratšie listy a pravdepodobne nepatria u väčšiny čítateľov medzi najobľúbenejšie. Sú však prekvapujúco hodné našej najväčšej pozornosti a lásky. Hlbiny v týchto listoch sú nevyčerpateľné.

V listoch Tesalonickým je predstavený mladý zbor vo svojich prvých kresťanských skúsenostiach a zápasoch v rozličných oblastiach života.


1. Prečo milovať listy Tesalonickým 1Tes & 2Tes #1016 12.10.2014
2. Zázrak v Tesalonikách 1Tes 1-3 #1020 19.10.2014
3. Pozdrav nad pozdravy 1Tes 1,1 #1025 26.10.2014
4. Veľké vďaky Bohu 1Tes 1,2-3,12 #1028 02.11.2014
5. Tri isté znaky vyvolených 1Tes 1,2-4 #1030 09.11.2014
6. Ako roznietiť vieru, lásku a nádej 1Tes 1,3-2,20 #1033 16.11.2014
7. Povzbudenie zostať pri evanjeliu 1Tes 1,5-10 #1036 23.11.2014
8. Modlárstvo a obrátenie sa od neho 1Tes 1,9 #1040 30.11.2014
9. Charakter opravdivých služobníkov evanjelia 1Tes 2,1-12 #1043 07.12.2014
10. Povzbudenie pri utrpeniach pre vieru 1Tes 2,13-16 #1045 14.12.2014
11. Znaky vernosti a záujmu 1Tes 2,17 - 3,13 #1053 28.12.2014
12. Súženie - životný program pre kresťanov 1Tes 3,3-4 #1055 04.01.2015
13. Napomínanie sa v cirkevnom zbore 1Tes 4,1 #1059 11.01.2015
14. Posvätenie v živote veriaceho 1Tes 4,3 #1062 18.01.2015
15. Posvätenie ako dvojitý zápas 1Tes 4,1–12 #1064 25.01.2015
16. Posvätenie podľa príkazov Pána Ježiša 1Tes 4,2 #1069 01.02.2015
17. Napomenutie k zanechaniu smilstva 1Tes 4,3-8 #1073 08.02.2015
18. Čo je bratská láska 1Tes 4,9 #1074 15.02.2015
19. Bratská láska v kontexte cirkevného zboru 1Tes 4,9 #1077 22.02.2015
20. Ako vyzerá, čo prináša a kde je bratská láska 1Tes 4,9-10 #1080 01.03.2015
21. Ako rozhojniť bratskú lásku 1Tes 4,10 #1085 08.03.2015
22. Napomenutie pracovať 1Tes 4,11-12 #1086 15.03.2015
23. Napomenutie ohľadom zosnulých kresťanov 1Tes 4,13-18 #1091 22.03.2015
24. Pre pozostalých kresťanov 1Tes 4,13-18 #1092 29.03.2015
25. Príprava na druhý príchod Pána 1Tes 5,1-11 #1099 12.04.2015
26. Napomenutie vážiť si a preveľmi milovať svojich pastorov 1Tes 5,12-13 #1103 19.04.2015
27. Napomenutie k pokoju medzi členmi zboru 1Tes 5,13 #1107 26.04.2015
28. Napomenutie k správaniu sa k neriadnym, malomyseľným a slabým 1Tes 5,14 #1109 03.05.2015
29. Napomenutie zlé odplácať dobrým 1Tes 5,15 #1113 10.05.2015
30. Napomenutie vždycky sa radovať 1Tes 5,16 #1114 17.05.2015
31. Napomenutie k neprestajnej modlitbe 1Tes 5,17 #1119 24.05.2015
32. Napomenutie k ďakovaniu vo všetkom 1Tes 5,18 #1126 07.06.2015
33. Napomenutie neuhášať Ducha Svätého 1Tes 5,19 #1129 14.06.2015
34. Napomenutie nepohŕdať proroctvami 1Tes 5,20 #1131 21.06.2015
35. Napomenutie všetko skúšať 1Tes 5,21 #1133 28.06.2015
36. Napomenutie držať dobré 1Tes 5,21 #1136 05.07.2015
37. Napomenutie oddeliť sa od zlého 1Tes 5,22 #1140 12.07.2015
38. Duch, duša, telo. Sme tri zložky v našej bytosti? 1Tes 5,23 Základná anatómia človeka #1142 19.07.2015
39. Modlitba o posvätenie a sľub o posvätení 1Tes 5,23-24 Základná anatómia človeka #1147 26.07.2015
40. Nabádanie modliť sa za služobníkov Slova 1Tes 5,25 #1152 02.08.2015
41. Nabádanie k svätým bozkom 1Tes 5,26 #1167 09.08.2015
42. Nabádanie k verejnému čítaniu Božieho Slova 1Tes 5,27 #1166 16.08.2015
43. Milosť Pána Ježiša Krista 1Tes 5,28 evanjelium Epištolové výroky #1171 30.08.2015
44. Prečo druhý list Tesalonickým? 2Tes 1-3 #1173 06.09.2015
45. Pozdrav a prvé posilnenie pre prenasledovaných 2Tes 1,1-2 #1177 13.09.2015
46. Ďalšie povzbudenia pre prenasledovaných 2Tes 1,3-10 #1180 20.09.2015
47. Hrozivá perspektíva neobrátených pri druhom príchode Pána Ježiša 2Tes 1,6-9 #1184 27.09.2015
48. Oznamovanie hrozivej perspektívy neobráteným dnes 2Tes 1,6-9 #1186 04.10.2015
49. Modlitba o zachovanie do konca 2Tes 1,11-12 #1189 11.10.2015
50. Nedať sa zviesť do chybného učenia 2Tes 2,1-17 #1192 18.10.2015
51. Kedy bude druhý príchod Pána Ježiša Krista? 2Tes 2,3 #1195 25.10.2015
52. Veľké odpadnutie a príchod antikrista pred koncom 2Tes 2,3-8 #1198 01.11.2015
53. Bližší pohľad na osobu antikrista 2Tes 2,3-8 #1200 08.11.2015
54. Príprava na príchod antikrista 2Tes 2,3-8 #1203 15.11.2015
55. Súdne zatvrdenie neveriacich a neprijatie pravdy s láskou 2Tes 2,9-12 #1205 22.11.2015
56. Obstátie do konca aj v najhoršom 2Tes 2,13-15 #1207 29.11.2015
57. Držanie apoštolského podania a otázka tradície 2Tes 2,15 #1208 06.12.2015
58. Modlitba o vnútornú silu 2Tes 2,16 -17 #1210 13.12.2015
59. Modlitebný zápas o úspech Slova Božieho 2Tes 3,1-2 #1212 20.12.2015
60. Pánova vernosť k nám 2Tes 3,3-5 #1217 03.01.2016
61. Upriamenie našich sŕdc milovať podľa Boha 2Tes 3,5 #1220 10.01.2016
62. Upriamenie našich sŕdc mať trpezlivosť podľa Krista 2Tes 3,5 #1222 17.01.2016
63. Neriadnosť v živote kresťana 2Tes 3,6-15 #1224 24.01.2016
64. Keď neriadnosť pokračuje 2Tes 3,6-15 #1229 31.01.2016
65. Utíšenie mysle pre usilovnú a namáhavú prácu 2Tes 3,8-12 #1231 07.02.2016
66. Koniec záhaľke v prácach 2Tes 3,11-12 #1233 14.02.2016
67. Modlitba o denný skúsenostný pokoj 2Tes 3,16 #1235 21.02.2016
68. Modlitba o Pánovu blízkosť 2Tes 3,16 #1239 28.02.2016
69. Na autentickosti Slova Božieho záleží 2Tes 3,17 #1240 06.03.2016
70. Skúsenosť milosti Pána Ježiša pre denné posvätenie 2Tes 3,18 #1245 13.03.2016


Tieto kázne boli z Božej milosti prednesené od októbra 2014 na ranných nedeľných zhromaždeniach v Reformovanom baptistickom zbore Soli Deo Gloria Žilina.