Kázané slovo » Numeri

Kniha Numeri (4.kniha Mojžišova) je Táborenie Božieho ľuduplná lekcií pre dnešných kresťanov, ktorí putujú po púšti života do svojej vlasti. Ako úspešne prejsť týmto životom, aké prostriedky použiť, čím a ako byť posiľnovaný? Ohromné množstvo praktických poučení z putovania Božieho ľudu priamo mienených Duchom Svätým pre nás, Kristova prítomnosť neustále medzi nimi ukazovaná a evanjelium celý čas putovania prehlasované, prípravy pre úspešné zdolávanie prekážok prinesené, a Božie milostivé riešenia na mnohé zlyhania predostreté.


1. Otváranie knihy Numeri a jej úžitok cirkvi Num 1,1 úvod\\Numeri #592 30.10.2011
2. Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595 06.11.2011
3. Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku Num 2 zbor\\poriadok #599 13.11.2011
4. Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu Num 3 cirkev\\vykúpenáprvodorenstvoLevítioddelenie pre Boha #602 20.11.2011
5. Ľud svätoslúžiaci podľa Boha Num 4 cirkev\\svätoslužba #607 27.11.2011
6. Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 cirkev\\čistota #611 04.12.2011
7. Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612 11.12.2011
8. Ľud oddávajúci sa Bohu Num 6,1-21 sľuby\\nazarejskéoddanie sa Bohu #617 18.12.2011
9. Ľud žehnaný Hospodinom Num 6,22-27 požehnanie\\Áronovsképožehnanie\\opis #620 01.01.2012
10. Ľud dávajúci Hospodinovi Num 7 #625 15.01.2012
11. Ľud majúci svetlo od Boha Num 7,89-8,4 #629 29.01.2012
12. Ľud očistený pre službu Pánovi Num 8,5-26 #633 05.02.2012
13. Ľud žijúci vierou na Baránkovi Num 9,1-14 #635 12.02.2012
14. Ľud vedený Hospodinom Num 9,15-10,36 #637 19.02.2012
15. Ľud sťažujúci sa a žiadajúci si zlého Num 11 #642 26.02.2012
16. Ľud kde sa útočí na autority Num 12 #643 04.03.2012
17. Ľud čo neveril svojmu Bohu Num 13-14 #646 11.03.2012
18. Ľud čo je v privilégií obetí až na jeden prípad Num 15 #648 18.03.2012
19. Ľud čo musí rozpoznávať pravé kňazstvo Num 16-17 #652 25.03.2012
20. Ľud čo správne hľadí na dary služby Num 18 #655 01.04.2012
21. Ľud denne očisťovaný z pošpinení Num 19 #660 15.04.2012
22. Ľud v smutnom čase Num 20 #662 22.04.2012
23. Ľud zachraňovaný Hospodinom Num 21,1-9 #668 13.05.2012
24. Ľud s rýchlym postupom Num 21,10-35 #671 20.05.2012
25. Ľud čo dostáva požehnanie namiesto prekliatia Num 22-24 #675 27.05.2012
26. Ľud so slávnou perspektívou budúcnosti Num 23-24 #677 03.06.2012
27. Ľud a tragédia rany v čase víťazstiev a požehnaní Num 25 #681 10.06.2012
28. Ľud ktorý dostane dedične podiel v zemi Num 26,1 - 27,11 #685 17.06.2012
29. Ľud čo dostáva nového vodcu Num 27,12-23 vodca\\voľbapastorpastier\\úradstarší\\ustanoveniestarší\\rozpoznaniecirkev\\autority #687 24.06.2012
30. Ľud čo má plán pre spoločenstvo s Bohom Num 28-29 kalendár\\židovkýsviatky\\ich významuctievanie\\regulatívny princípspoločenstvo s Bohom #690 01.07.2012
31. Ľud čo má prístup do spoločenstva s Bohom Num 28-29 obete\\zápalnéobete\\za hriechobete\\liateobete\\obilné #692 08.07.2012
32. Ľud, čo je žehnaný sľubmi Hospodinovi Num 30 sľuby\\náboženskésľuby\\zrušeniesľuby\\kláštorné #694 15.07.2012
33. Ľud čo vidí spravodlivý súd Num 31 náročné miesta v Biblii\\zahubenie Kanánasúdpomsta #696 22.07.2012
34. Ľud čo vedie svätú vojnu Num 31 svätá vojnaduchovný zápasvojna\\cirkev #697 29.07.2012
35. Ľud Boží a pragmatizmus Num 32 cirkev\\pragmatizmuslojalita #707 26.08.2012
36. Ľud posilňovaný minulou skúsenosťou s Bohom Num 33 #708 02.09.2012
37. Ľud Boží a ich krásne dedičstvo Num 34 nebo\\opisdedičstvo\\duchovnédedičstvo\\fyzickédedičstvo\\skúsenosť #709 09.09.2012
38. Ľud čo úspešne zaujíma dedičstvo Num 33,50-56 #711 16.09.2012
39. Ľud čo pozná miesto prekliatia požehnanie Num 35:1-8 prekliatie\\zmenené na požehnanie #713 23.09.2012
40. Ľud čo má útočisko Num 35,9-34 útočištné mestovražda\\neúmyslenádesatoro\\nezabiješveľkňazpomstiteľ krvivina\\legálna a morálna #715 30.09.2012
41. Ľud čo ide vierou vpred Num 36 viera\\hrdinoviaviera\\charakter #717 07.10.2012