Kázané slovo » Prvý list Korintským

Prvý list Korintským je plný vyučenia pre kresťanov a cirkevné zbory od prvého storočia podnes. Poznať tento list znamená poznať Božie riešenia na desiatky praktických výziev a problémov v cirkevných zboroch. Koľké zbory by nemuseli poznať smutné rozdelenia, vnútorné nejednoty, svetáctvo, tolerovania hriešnych praktýk, zneužitie kresťanskej slobody na úkor lásky, narušené manželstvá, sprofanované uctievanie, chvastanie sa, či doktorinálne odklony, a mnohé ďalšie bolesti, keby len poznali a poslúchli Kristove slová dané cez apoštola Pavla v 16. kapitolách tohto listu. Silne Kristocentrický list je povzbudením i pre tých, čo nemyslia teraz na nepokojný čas a pomôže im byť nádhenrým vkladom do budúca.


1. Úvod do listu Korintským 1Kor 1,1-2 úvod\\1.KorintskýmKorint\\korešpondenciaKorint\\problémyzbor\\Korint #719 28.10.2012
2. Tri prvotné postoje k listu 1Kor 1,1-9 cirkev\\odchodycirkev\\praváapoštol\\autoritaapoštol\\znakyKristus\\dostatočnosť a centrálnosťcirkev\\hodnota #721 04.11.2012
3. Volanie k jednote v cirkevnom zbore 1Kor 1,10-17 cirkev\\jednotacirkev\\rozdelenia #724 11.11.2012
4. Svetská múdrosť a múdrosť Božia 1Kor 1,17-31 cirkev\\múdrosťkríž Kristovmúdrosť svetamúdrosť Božia #727 18.11.2012
5. Moc Božia a kázanie Krista 1Kor 2,1-5 kázanie\\mockríž Kristovkázanie\\presviedčanie #728 25.11.2012
6. Slávnejšia múdrosť Božia 1Kor 2,6-16 zjavenieosvietenieslávnejšie evanjelium #731 02.12.2012
7. Byť, môcť byť a nebyť ako dieťa 1Kor 3,1-4 detitelesnosť #733 09.12.2012
8. Ako hľadieť na služobníkov 1Kor 3,5-9 služobníci evanjeliapohľad na služobníkov #734 16.12.2012
9. Zodpovednosť služobníkov 1Kor 3,10-20 služobníci evanjeliazodpovednosť služby #740 30.12.2012
10. Všetko je vaše 1Kor 3,21-23 Bohatstvo v Kristovinovoročná kázeňdary v cirkviBožia prozreteľnosť #741 01.01.2013
11. Hodnotenie služobníkov a ich vernosť 1Kor 4,1-5 služobníci v KristoviVernosť #743 06.01.2013
12. Pýcha a konanie voči nej 1Kor 4,6-8 pýchatalenty #744 13.01.2013
13. Volanie k životu v perspektíve kríža 1Kor 4,8-21 #747 20.01.2013
14. Čistota v zbore a cirkevná disciplína 1Kor 5,1-13 cirkevná disciplínadruhy cirkevnej disciplínyčistota v cirkevnom zbore #748 27.01.2013
15. Donášanie svojich súdov pred svet 1Kor 6,1-11 cirkevná disciplínasúdenia sa #751 03.02.2013
16. Všetko smiem 1Kor 6,12 kresťanská slobodavšetko smiem #753 10.02.2013
17. Zápas so smilstvom 1Kor 6,13-20 smilstvomiesto tela #754 17.02.2013
18. Ako sa postaviť k manželstvu 1Kor 7,1-17 manželstvo celibát rozvod #756 24.02.2013
19. Ako sa postaviť k povolaniam 1Kor 7,17-35 povolania práca stavy manželstvo svet #758 03.03.2013
20. Robenie rozhodnutí 1Kor 8,1-11,1 robenie rozhodnutí rozhodovanie sa mäso obetované modlám kresťanská sloboda #760 10.03.2013
21. Známosť nadúva, láska buduje 1Kor 8 poznanie vzťah medzi láskou a poznaním poznanie použité v láske #762 17.03.2013
22. Zrieknutie sa práva kvôli evanjeliu v živote Pavla 1Kor 9 všetkým byť všetkým znaky apoštolov zhrnuté podporovanie služobníkov evanjelia #768 24.03.2013
23. Pády v kresťanskom živote 1Kor 10,1-14 pády #771 07.04.2013
24. Utekajte pred modlárstvom 1Kor 10,14-22 modlárstvo ikony sochy omša #772 14.04.2013
25. Ženy ženami a mužovia mužmi aj na uctievaní 1Kor 11,2-16 autorita muža hlava poddávanie sa ženy šatky obliekanie #775 21.04.2013
26. Sebecký postoj pri uctievaní a jeho súdenie 1Kor 11,17-34 sebectvo pri uctievaní Večera Pánova - príprava Hriech ako dôvod nemoci #777 28.04.2013
27. Nariadenie Večere Pánovej a jej prospechy 1Kor 11,23-26 Večera Pánova - nariadenie Večera Pánova - prospechy Večera Pánova – Kristova prítomnosť #780 05.05.2013
28. Čo sú duchovné dary a ich rozlíšenie 1Kor 12,1 Duchovné dary #784 12.05.2013
29. Použitie duchovných darov k jednote 1Kor 12,2-31 Duchovné dary odchody zo zboru Kristovo telo miestny cirkevný zbor #787 19.05.2013
30. Čo je láska 1Kor 13 Láska\\definícia Láska\\prominetnosť Láska\\rast #798 02.06.2013
31. Nevyhnutnosť lásky 1Kor 13,1-3 Láska\\dôležitosť Láska a duchovné dary #801 09.06.2013
32. Prejavy lásky v cirkevnom zbore 1Kor 13,4-7 Láska\\prejavy Láska\\opisy #804 16.06.2013
33. Večné trvanie lásky 1Kor 13,8-11 Láska\\trvanie Láska\\v nebi #806 23.06.2013
34. Stíhajte lásku 1Kor 14,1 Láska\\stíhanie Bratská láska #810 30.06.2013
35. Horlite o duchovné dary 1Kor 14,1 Duchovné dary\\horlenie #814 07.07.2013
36. Uctievanie s porozumením 1Kor 14,2-25 Duchovné dary\\jazyky Uctievanie\\porozumenie #815 14.07.2013
37. Uctievanie podľa poriadku 1Kor 14,26-33,40 Duchovné dary\\jazyky Uctievanie\\poriadok #818 21.07.2013
38. Môžu ženy učiť a byť v úradoch v cirkevnom zbore? 1Kor 14,34-40 Ženy v zhromaždení Ženy\\učenie Ženy\\úrady #821 28.07.2013
39. Problém praktickej nevery vo zmŕtvychvstanie ľudí 1Kor 15 Zmŕtvychvstanie\\zdroje nevery 1Kor 15 prehľad #841 25.08.2013
40. Kristus vstal - takto kážeme 1Kor 15,1-11 Zmŕtvychvstanie\\Kristus vstal #839 25.08.2013
41. Bez vzkriesenia je naša viera bez podstaty a účinku 1Kor 15,12-19 Zmŕtvychvstanie\\viera #843 01.09.2013
42. Jednota s Pánom Ježišom vo vzkriesení 1Kor 15,20-34 Zmŕtvychvstanie krst za mŕtvych #845 08.09.2013
43. Slávnejšie telá pre veriacich 1Kor 15,35-56 Zmŕtvychvstanie nové telá veriacich duševné a duchovné telo #848 15.09.2013
44. Čo teraz...keďže vstanem z mŕtvych 1Kor 15,57-58 Zmŕtvychvstanie dôsledky zmŕtvychvstania pre prítomnosť námaha na Pánovom diele #852 22.09.2013
45. Zbierka a dôležitosť dávania 1Kor 16,1-4 Dávanie zbierka desiatky zbierka pre chudobných v Jeruzaleme #853 29.09.2013
46. Plány v práci pre Pána 1Kor 16,5-12 Plány plánovanie jednota zboru otvorené dvere miesto písania listu #857 06.10.2013
47. Veľké záverečné nabádania 1Kor 16,13-14 Záverečné nabádania zhrnuté aplikácie #860 13.10.2013
48. Nabádanie pre náležité správanie sa k služobníkom 1Kor 16,15-18 vďačnosť správanie sa k služobníkom #863 20.10.2013
49. Pozdravy, výstraha, prianie a uistenie 1Kor 16,19-24 záver listu pozdravy svätý bozk anathema #866 27.10.2013