Kázané slovo » Tématicky » O cirkvi

Cirkev a jej vyjadrenie v cirkevnom zbore. Kristus dal seba za cirkev a predsa koľkí si ju cenia podľa Jeho srdca? Kristus sľúbil budovať cirkev a predsa koľkí priložia ruku k dielu budovania miestnych zborov? Hneď druhý príkaz po krste po obrátení, pre každého skutočného učeníka Pána Ježiša je z celého srdca sa pripojiť do cirkevného zboru, a predsa mnohí nikde nepatria ani roky po obrátení ako riadni členovia so všetkými povinnosťami a privilégiami čo sú v Písme. Tieto vyučovania postupne ukazujú z Písma, čo je cirkev, aké miesto má v Božích očiach, prečo sa oddať do riadneho zborového členstva cirkevného zboru, aké zodpovednosti a privilégiá to prináša, prečo je dôležité pre zbor byť konfesionálny, a tiež sa načrtne ako má byť cirkevný zbor spravovaný, cirkevná disicplína v zbore uskutočňovaná a život v tele cirkevného zboru praktizovaný. Ak srdce vyznávača Krista po týchto vyučovaniach ostáva nepohnuté a ďalej spokojné bez zboru, je málo nádeje, že takéto srdce naozaj cení Pánove veci.