Kázané slovo » Tématicky » Pastor

Táborenie Božieho ľuduTáborenie Božieho ľuduKristov milostivý dar pastora. Boh sľúbil v časoch SZ, že s Mesiášom príde doba, keď, dá dary pastora do cirkevných zborov, a týmito darmi bude slúžiť ku kŕmeniu svojich ovečiek a k ich ochrane. Žiaľ, mnohí dnes poznajú z toho máličko alebo nič, alebo narazili na nepravých pastierov a naivne im dôverovali. Tieto vyučovania prevedú krok za krokom Božie dieťa a pomôžu porozumieť čo je to za dar, čo od neho očakávať, a ako ho jednoznačne rozlíšiť a podľa toho si zvoliť aj cirkevný zbor. Vskutku, nikto si nemôže dovoliť sedieť pod kazateľnou muža, ktorý nikdy nebol opravdivo povolaný. A predsa ostať sám bez opravdivého pastora v cirkvi znamená veľmi na to doplatiť.Tieto vyučovania by si mal zaradom vypočuť každý kresťan ako aj muž, čo zvažuje ísť do služby. Téma je dôležitejšia ako na prvý pohľad sa zdá.


1. Pastor (1) – priblíženie pojmu pastora Ef 4,7-16 #950 11.05-2014
2. Pastor (2) – priblíženie dôležitosti daru Ef 4,7-16 #954 25.05-2014
3. Pastor (3) – priblíženie práce pastora - objekt, nástroj, podstata Sk 20,17-32 #958 01.06-2014
4. Pastor (4) – priblíženie práce pastora - prehľad činností Sk 20,17-21 #961 08.06-2014
5. Pastor (5) – priblíženie práce pastora - motívy práce 2Kor 5,11-21 #964 15.06-2014
6. Pastor (6) – priblíženie práce pastora - ťažkosti v práci 2Kor 8,11-21 #966 22.06-2014
7. Pastor (7) – priblíženie práce pastora - radosti v práci 2Kor 4 #972 06.07-2014
8. Pastor (8) – rozlíšenie daru - dôvody 1Tim 3,1 #1005 14.09-2014
9. Pastor (9) – rozlíšenie daru – základná schéma 1Tim 3,1 #1082 01.03-2015
10. Pastor (10) – rozlíšenie daru – charakter 1 1Tim 3,1-15 #1084 08.03-2015
11. Pastor (11) – rozlíšenie daru – charakter 2 Žalm 1 #1088 15.03-2015
12. Pastor (12) – rozlíšenie daru – charakter 3 Sk 16,1-2 #1090 22.03-2015
13. Pastor (13) – rozlíšenie daru – charakter 4 Tit 1,5-11 #1094 29.03-2015
14. Pastor (14) – rozlíšenie daru – dar samotný 1 Tit 1,5-11 #1101 12.04-2015
15. Pastor (15) – rozlíšenie daru – dar samotný 2 Mat 13,51-52 #1104 19.04-2015
16. Pastor (16) – rozlíšenie daru – dar samotný 3 1Tim 3,4-5 #1105 26.04-2015
17. Pastor (17) – rozlíšenie daru – osobné povolanie 1Tim 3,1 #1108 03.05-2015
18. Pastor (18) – rozlíšenie daru – prozreteľnosť Tit 1,6 #1111 10.05-2015
19. Pastor (19) – rozlíšenie daru – vedenie cirkvi Žalm 25,4-5 #1115 17.05-2015
20. Pastor (20) – rozlíšenie daru – uzatvorenie Mat 7,21-22 #1117 24.05-2015
21. Pastor (21) – prijatie daru – dôležitosť Rím 13,7 #1175 06.09-2015
22. Pastor (22) – prijatie daru – priblíženie povinností 1Kor 16,15-18 #1178 13.09-2015
23. Pastor (23) – prijatie daru – cirkevným zborom (1) Sk 6,1-7 #1181 20.09-2015
24. Pastor (24) – prijatie daru – cirkevným zborom (2) 1Kor 9,3-14 #1182 27.09-2015
25. Pastor (25) – prijatie daru – cirkevným zborom (3) 1Tim 5,17-18 #1185 04.10-2015
26. Pastor (26) – prijatie daru – jednotlivými členmi zboru Gal 6,6 #1188 11.10-2015
27. Pastor (27) – prijatie daru – záverečné nabádania Žalm 72,14 #1191 18.10-2015


Z Božej milosti tieto vyučovania zazneli v cirkevnom zbore Soli Deo Glória Žilina v rokoch 2014-2015.

 


Objednať si mp3 nosič s nahrávkami vyššie pre osobný archív alebo na darovanie pre iných. [viac tu]