Kázané slovo » Tématicky » Pre tých, ktorí idú životom sami

Ísť životom sám. Môžem žiť naozaj naplnený a spokojný život, ak mi nie je dané žiť v manželstve? Je život bez manželstva zamýšľaný, aby bol trápením, alebo je to dar s mnohými prednosťami, rovnocenná cesta s manželstvom a požehnaná alternatíva? Tieto vyučovania vás prekvapujúco vezmú hľadať odpovede na mnohé ďalšie otázky a prakticky a konkrétne vás privedú k rozpoznaniu nádherného Božieho zámeru. Takto spoznáte, prečo ísť sám je dobrý dar, povolanie a dobrá Božia vôľa; aké prednosti a požehnania, ku ktorým môžete prísť, pre vás cez to Pán pripravil. Rovnako sa oboznámite so špecifickými ťažkostiami a pokušeniami, ktoré môžete stretávať, a ako sa k ním víťažne postaviť. Tieto vyučovania môžu navždy zmeniť Váš život a uchrániť Vás od mnohých zlých reakcií, vrátane nešťastných manželstiev.

 


1. Pre tých, ktorí idú životom sami (1) – úvod 1Kor 7,1-17 ísť životom sami úvod dôvody preberania témy pre slobodných manželstvo #1253 03.04-2016
2. Pre tých, ktorí idú životom sami (2) – prečo idú sami Mat 19,9-12 ísť životom sami postihnutia od narodenia postihnutia od ľudí pre slobodných manželstvo dôvody, prečo ísť sami #1258 10.04-2016
3. Pre tých, ktorí idú životom sami (3) – podstata stavu 1Kor 7,7 ísť životom sami podstata stavu dar povolanie Božia vôľa #1259 17.04-2016
4. Pre tých, ktorí idú životom sami (4) – charakter stavu (1) - cnostný 1Kor 7,7-9 ísť životom sami charakter stavu cnosť daru RKC celibát #1264 24.04-2016
5. Pre tých, ktorí idú životom sami (5) – charakter stavu (2) - naplňujúci Mk 10,29-30 ísť životom sami charakter stavu neuberanie naplnenia pri dare #1266 01.05-2016
6. Pre tých, ktorí idú životom sami (6) – prednosti stavu 1Kor 7,34 ísť životom sami prednosti stavu #1268 08.05-2016
7. Pre tých, ktorí idú životom sami (7) – ťažkosti stavu (1) Fil 4,8-9 ísť životom sami ťažkosti stavu #1277 22.05-2016
8. Pre tých, ktorí idú životom sami (8) – ťažkosti stavu (2) – samota Fil 4,13 ísť životom sami ťažkosti stavu samota #1283 29.05-2016
9. Pre tých, ktorí idú životom sami (9) – ťažkosti stavu (3) – sexuálne pokušenia Kol 3,1-11 ísť životom sami ťažkosti stavu sexuálne pokušenia #1289 12.06-2016
10. Pre tých, ktorí idú životom sami (10) – ťažkosti stavu (4) – clivosť po rodine Fil 4,3 ísť životom sami ťažkosti stavu sexuálne pokušenia #1334 18.09-2016
11. Pre tých, ktorí idú životom sami (11) – ťažkosti stavu (5) – slabosť čeliť životu Fil 4,13 ísť životom sami ťažkosti stavu slabosť čeliť životu #1337 25.09-2016
12. Pre tých, ktorí idú životom sami (12) – ťažkosti stavu (6) – Nepochopenie od nevedomých Fil 4,13 ísť životom sami ťažkosti stavu nepochopenie od nevedomých #1343 09.10-2016