Kázané slovo » Tématicky » Základy viery

1. Prvotné zoznamenie sa s obsahom Biblie #373 09.12-2009
2. Biblické volanie k učeniu sa doktrín v zbore Sk 18,1-11 #496 23.03-2011
3. Zachraňujúca viera (1) – prvé priblíženie Ef 2,8-9 #498 03.04-2011
4. Zachraňujúca viera (2) – pôvod a rast Ef 2,1-10; Jan 1,12 #499 10.04-2011
5. Zachraňujúca viera (3) – prejav Ef 2,8-9 #502 17.04-2011
6. Zachraňujúca viera (4) – pravosť Luk 8,5-15 #503 24.04-2011
7. Pokánie (1) – potreba Mk 1,15 #507 01.05-2011
8. Pokánie (2) – priblíženie 1/2 Žalm 51,1-7 #509 08.05-2011
9. Pokánie (3) – priblíženie 2/2 2Kor 7,8-11 #510 15.05-2011
10. Pokánie (4) – pokračujúce 1Jan 1,1-10 #512 22.05-2011
11. Pokánie (5) – pôvod Sk 2:32-39 #515 29.05-2011
12. Pokánie (6) – pastoračne Sk 26:16-20 #523 05.06-2011
13. Krst (1) – prvotné priblíženie Sk 8:26-38 #524 12.06-2011
14. Krst (2) - prekonanie prekážok Sk 8:31-38 #528 19.06-2011
15. Večera Pánova (1) – prvotné priblíženie 1Kor 11:17-34 #531 26.06-2011
16. Večera Pánova (2) – prospech, príjemca, a rozličné otázky 1Kor 10,15-21 #533 03.07-2011
17. Večera Pánova (3) – príprava 1Kor 11,17-34 #534 10.07-2011
18. Duchovné dary – Prorok (1) – úvod a kto je prorok 5M 18,15-18 #541 24.07-2011
19. Duchovné dary – Prorok (2) – autorita a rozlíšenie 5M 13,1-5 #543 31.07-2011
20. Duchovné dary – Prorok (3) – novozmluvní proroci Joel 2,28-29 #547 07.08-2011
21. Duchovné dary – Prorok (4) – proroci dnes 2Pet 1,19-2,2 #558 21.08-2011
22. Duchovné dary – Prorok (5) – dôsledky pre nás 1Kor 14 #560 28.08-2011
23. Deň Pánov (1) – jeho opodstatnenosť Ex 20,8-11 #564 04.09-2011
24. Deň Pánov (2) – princípy pre jeho uskutočňovanie Iz 58,13-14 #563 04.09-2011
25. Duchovné dary - Jazyky (1) - úvod a charakter 1 Sk 2,1-18 #591 30.10-2011
26. Duchovné dary - Jazyky (2) - charakter 2 1Kor 14,1-5; 12-19 #596 06.11-2011
27. Duchovné dary - Jazyky (3) - význam a použitie 1Kor 14,21-22 #600 13.11-2011
28. Duchovné dary - Jazyky (4) - prítomnosť dnes a dôsledky pre nás Heb 2,1-4 #601 20.11-2011
29. Duchovné dary - Výklad jazykov 1Kor 14,27 #604 20.11-2011
30. Dobré skutky (1) - definícia, dôsledky pre neveriacich v evanjelium Ef 2,1-9 #627 22.01-2012
31. Dobré skutky (2) - dôsledky definície dobrých skutkov pre veriacich Gal 3,1-5 #630 29.01-2012
32. Dobré skutky (3) - dôležitosť a dôvod konania Tit 2-3 #632 05.02-2012
33. Dobré skutky (4) – danie seba ku konaniu dobrých skutkov Tit 2,1-15 #636 12.02-2012
34. Krst Duchom Svätým (1) - úvod, pozadie a dôležitosť Mat 3,1-17 #638 19.02-2012
35. Krst Duchom Svätým (2) - priblíženie definície Mat 3,1-12 #641 26.02-2012
36. Krst Duchom Svätým (3) - dostupnosť Sk 19,1-7 #644 04.03-2012
37. Krst Duchom Svätým (4) - dopad Sk 1,4-5,8 #647 11.03-2012
38. Zvrchovaná milosť Božia (1) nevyhnutná - Úplná skazenosť Rim 3,9-20 #649 18.03-2012
39. Zvrchovaná milosť Božia (2) uplatnená - Neodolateľná milosť Ef 2,1-6 #653 25.03-2012
40. Zvrchovaná milosť Božia (3) nariadená - Bezpodmienečné vyvolenie (1) - učenie Ef 1,3-5 #654 01.04-2012
41. Zvrchovaná milosť Božia (3) nariadená - Bezpodmienečné vyvolenie (2) - úžitok Rim 8,28-34 #656 08.04-2012
42. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (1) - učenie Iz 53,3-6;10-12 #659 15.04-2012
43. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (2) – niektoré námietky Jan 3,16 #663 22.04-2012
44. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (3) – niektoré praktické dôsledky 1Kor 1,21-25 #664 29.04-2012
45. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (1) – sľub bezpečnosti spásy Jan 10,24-30 #666 06.05-2012
46. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (2) – vytrvanie svätých (1) Mat 24,9-13 #669 13.05-2012
47. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (3) – vytrvanie svätých (2) Luk 22,31-32 #672 20.05-2012
48. Zvrchovaná milosť Božia (6) - záverečné nabádania Ef 1 #674 27.05-2012
49. Krst (3) – dva chybné názory Sk 2,37-41 krst odpustenie a krst krst nemluvniat v presbyterianizme #1359 13.11-2016
50. Krst (4) – praktické otázky Sk 2,37-41 krst praktické otázky detaily praktizovania oblečenie na krst fyzická príprava na krst pozývanie iných na krst duchovná príprava na krst #1360 13.11-2016