Kázané slovo » Vybraná séria »

Duchovné dary je nádherná téma, lebo prináša bohatstvo Kristovho vykúpenia do cirkvi po Jeho vstúpení. Téma však bola vecou mnohých kontroverzií v posledných rokoch. Nesprávne porozumenie ochudobňuje cirkev a vedie mimo požehnania. Správne používanie, však prináša do cirkvi silu, stabilitu, rozhojňovanie lásky a poznania. Vyučovania postupne otvárajú otázku darov a odporúča sa si ho vypočuť v uvedenom poradí.


Apoštol:
1. Duchovné dary - Apoštol (1) - Závážnosť otázky a druhy apoštolov Gal 1,1-2,10 #431 24.03-2010
2. Duchovné dary - Apoštol (2) - Rozlišovanie apoštolov 1 Zj 2,1-2 #425 07.04-2010
3. Duchovné dary - Apoštol (3) - Rozlišovanie apoštolov 2 2Kor 12,1-12 #430 14.04-2010
4. Duchovné dary - Apoštol (4) - Autorita apoštola Ef 2,14-3,5 #432 21.04-2010
5. Duchovné dary - Apoštol (5) - Prítomnosť v cirkvi dnes Ju 17-19 #437 18.05-2010
Prorok:
6. Duchovné dary – Prorok (1) – úvod a kto je prorok 5M 18,15-18 Základy viery #541 24.07-2011
7. Duchovné dary – Prorok (2) – autorita a rozlíšenie 5M 13,1-5 Základy viery #543 31.07-2011
8. Duchovné dary – Prorok (3) – novozmluvní proroci Joel 2,28-29 Základy viery #547 07.08-2011
9. Duchovné dary – Prorok (4) – proroci dnes 2Pet 1,19-2,2 Základy viery #558 21.08-2011
10. Duchovné dary – Prorok (5) – dôsledky pre nás 1Kor 14 Základy viery #560 28.08-2011
Jazyky:
11. Duchovné dary - Jazyky (1) - úvod a charakter 1 Sk 2,1-18 Základy viery #591 30.10-2011
12. Duchovné dary - Jazyky (2) - charakter 2 1Kor 14,1-5; 12-19 Základy viery #596 06.11-2011
13. Duchovné dary - Jazyky (3) - význam a použitie 1Kor 14,21-22 Základy viery #600 13.11-2011
14. Duchovné dary - Jazyky (4) - prítomnosť dnes a dôsledky pre nás Heb 2,1-4 Základy viery #601 20.11-2011
Výklad jazykov:
15. Duchovné dary - Výklad jazykov 1Kor 14,27 Základy viery #604 20.11-2011
Pastor:
16. Pastor (1) – priblíženie pojmu pastora Ef 4,7-16 Pastor Pastor pojmy pastor, starší, biskup, kňaz, farár, dozorca, vodca #950 11.05-2014
17. Pastor (2) – priblíženie dôležitosti daru Ef 4,7-16 Pastor Pastor dôležitosť daru pastora porovnanie daru pastora s inými darmi miesto v dôležitosti #954 25.05-2014
18. Pastor (3) – priblíženie práce pastora - objekt, nástroj, podstata Sk 20,17-32 Pastor Pastor práca daru pastora pastor a stádo vzťah obrazy práce pastora v Písme #958 01.06-2014
19. Pastor (4) – priblíženie práce pastora - prehľad činností Sk 20,17-21 Pastor Pastor prehľad činností pastora moc kľúčov pravidelné verejné kázanie a učenie Božieho Slova osobná pastorácia vedenie a budovanie služieb #961 08.06-2014
20. Pastor (5) – priblíženie práce pastora - motívy práce 2Kor 5,11-21 Pastor Pastor motívy práce pastora #964 15.06-2014
21. Pastor (6) – priblíženie práce pastora - ťažkosti v práci 2Kor 8,11-21 Pastor Pastor ťažkosti v práci pastora #966 22.06-2014
22. Pastor (7) – priblíženie práce pastora - radosti v práci 2Kor 4 Pastor Pastor radosti v práci pastora #972 06.07-2014
23. Pastor (8) – rozlíšenie daru - dôvody 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru rozlíšenie daru #1005 14.09-2014
24. Pastor (9) – rozlíšenie daru – základná schéma 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru základný náčrt rozlíšenia daru #1082 01.03-2015
25. Pastor (10) – rozlíšenie daru – charakter 1 1Tim 3,1-15 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora #1084 08.03-2015
26. Pastor (11) – rozlíšenie daru – charakter 2 Žalm 1 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora osobný život s Bohom modlitba posotj k Božiemu Slovu ctnosti #1088 15.03-2015
27. Pastor (12) – rozlíšenie daru – charakter 3 Sk 16,1-2 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora život člena v zbore slúženie v zbore služby #1090 22.03-2015
28. Pastor (13) – rozlíšenie daru – charakter 4 Tit 1,5-11 Pastor Pastor rozpoznanie daru charakter pastora život v domácnosti vedenie domácnosti manžel otec správca manželka zamestnanie občan okolie #1094 29.03-2015
29. Pastor (14) – rozlíšenie daru – dar samotný 1 Tit 1,5-11 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora učenie schopný učiť #1101 12.04-2015
30. Pastor (15) – rozlíšenie daru – dar samotný 2 Mat 13,51-52 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora učenie schopný učiť #1104 19.04-2015
31. Pastor (16) – rozlíšenie daru – dar samotný 3 1Tim 3,4-5 Pastor Pastor rozpoznanie daru dar pastora spravovanie schopný spravovať #1105 26.04-2015
32. Pastor (17) – rozlíšenie daru – osobné povolanie 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru osobné povolanie túžba po práci pastora #1108 03.05-2015
33. Pastor (18) – rozlíšenie daru – prozreteľnosť Tit 1,6 Pastor rozpoznanie daru prozreteľné otváranie dverí pre dar a uplatnenie #1111 10.05-2015
34. Pastor (19) – rozlíšenie daru – vedenie cirkvi Žalm 25,4-5 Pastor Pastor rozpoznanie daru vedenie cirkevného zboru rozlíšiť dar pastora #1115 17.05-2015
35. Pastor (20) – rozlíšenie daru – uzatvorenie Mat 7,21-22 Pastor Pastor rozpoznanie daru vedenie cirkevného zboru rozlíšiť dar pastora #1117 24.05-2015
36. Pastor (21) – prijatie daru – dôležitosť Rím 13,7 Pastor Pastor prijatie daru cirkvou aj jednotlivcami #1175 06.09-2015
37. Pastor (22) – prijatie daru – priblíženie povinností 1Kor 16,15-18 Pastor Pastor priblíženie povinností voči pastorovi #1178 13.09-2015
38. Pastor (23) – prijatie daru – cirkevným zborom (1) Sk 6,1-7 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi #1181 20.09-2015
39. Pastor (24) – prijatie daru – cirkevným zborom (2) 1Kor 9,3-14 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi mzda pastora #1182 27.09-2015
40. Pastor (25) – prijatie daru – cirkevným zborom (3) 1Tim 5,17-18 Pastor Pastor priblíženie povinností zboru ako celku voči pastorovi mzda pastora #1185 04.10-2015
41. Pastor (26) – prijatie daru – jednotlivými členmi zboru Gal 6,6 Pastor Pastor priblíženie povinností členov zboru jednotlivo voči pastorovi #1188 11.10-2015
42. Pastor (27) – prijatie daru – záverečné nabádania Žalm 72,14 Pastor Pastor nabádania na záver k prijatiu daru pastora #1191 18.10-2015


 

Objednať si mp3 nosič s nahrávkami vyššie pre osobný archív alebo na darovanie pre iných. [viac tu]