Kázané slovo » Vybraná séria »

Spravovanie času života. Mnohá nespokojnosť kresťanov súvisí so stratami času v ich životoch. Miesto toho, aby robili vôľu Otca ako ich Učiteľ, veľa času stratia, veľa krát ho zle rozplánujú, a potom sú právom nešťastní a unaháňaní, a často pri pohľade späť zistia, ako premrhali  mnoho v živote. Jeden život, aj ten krátky, nedovoľuje aby kresťania takto prehrávali. Ako hľadieť na náš čas Božími očami? Ako si ho naplánovať na Božiu slávu? Koľko čomu dať? Podľa čoho? Vyučovania postupne pomôžu odpovedať si na tieto otázky a môžu pomôcť k výrazným zmenám v živote kresťanov.


Potreba spravovania času života
1. Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať 1Pet 4,2 Spravovanie času #557 27.07-2011
Spôsob spravovania času života
2. Týždenné rozvrhnutie času života 2Kor 5,11-15 Spravovanie času #561 31.08-2011
Konkrétne náplne zložiek času života
3. Osobné denné stíšenia Žalm 1,2-3 Spravovanie času Stíšenie prakticky stíšenia kŕmenie sa Slovom dávanie, čo Bohu patrí neveriaci majú mať stíšenia deti majú mať stíšenia #582 05.10-2011
4. Rodinné stíšenia Žalm 78,5-8 Spravovanie času #634 08.02-2012