Kázané slovo » Vybraná séria »

Doktríny milosti odhaľujú dnes zabudnuté a predsa storočiami verené pravdy medzi najzbožnejšími ľuďmi viery. Ak túžite uvidieť, čo to musí byť za milosť, čo zachraňuje hriešnika, potom otvorte túto, nás ponižujúcu, Boha Otca, Syna a Ducha Svätého vyvyšujúcu sériu hlbokých Biblických právd o milosti. Ak hľadáte pokorujúcu skúsenosť a vysoký pohľad na spasenie, tieto pravdy skúsené a prinášané s apoštolom Pavlom v Písme, neskôr osvedčované, skúsené a učené Augustínom, Lutherom, Kalvínom, Zwinglim, Knoxom, Bunyanom, puritánmi, Spurgeonom, Whitefieldom, Pinkom, a mnohými ďalšími, môžu zmeniť váš život a očistiť od nánosov spoliehania sa na seba.


Náš prirodzený stav, čo vyžaduje milosť
1. Zvrchovaná milosť Božia (1) nevyhnutná - Úplná skazenosť Rim 3,9-20 Základy viery #649 18.03-2012
Obrátenie, čo vyžaduje milosť
2. Zvrchovaná milosť Božia (2) uplatnená - Neodolateľná milosť Ef 2,1-6 Základy viery #653 25.03-2012
Vyvolenie, čo vyžaduje milosť
3. Zvrchovaná milosť Božia (3) nariadená - Bezpodmienečné vyvolenie (1) - učenie Ef 1,3-5 Základy viery #654 01.04-2012
4. Zvrchovaná milosť Božia (3) nariadená - Bezpodmienečné vyvolenie (2) - úžitok Rim 8,28-34 Základy viery #656 08.04-2012
Vykúpenie, čo vyžaduje milosť
5. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (1) - učenie Iz 53,3-6;10-12 Základy viery #659 15.04-2012
6. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (2) – niektoré námietky Jan 3,16 Základy viery #663 22.04-2012
7. Zvrchovaná milosť Božia (4) získaná – Ohraničená obeť zmierenia (3) – niektoré praktické dôsledky 1Kor 1,21-25 Základy viery #664 29.04-2012
Zachovanie do konca, čo vyžaduje milosť
8. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (1) – sľub bezpečnosti spásy Jan 10,24-30 Základy viery #666 06.05-2012
9. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (2) – vytrvanie svätých (1) Mat 24,9-13 Základy viery #669 13.05-2012
10. Zvrchovaná milosť Božia (5) zachovaná (3) – vytrvanie svätých (2) Luk 22,31-32 Základy viery #672 20.05-2012
Epilóg
11. Zvrchovaná milosť Božia (6) - záverečné nabádania Ef 1 Základy viery #674 27.05-2012


Objednať si mp3 nosič s nahrávkami vyššie pre osobný archív alebo na darovanie pre iných. [viac tu]