Kázané slovo » Vybraná séria »

Krst a Večera Pánova - dve nádherné ustanovenia, čo Pán Ježiš zanechal v cirkvi, aby sa praktizovali celý čas, až kým nepríde. Vyučovania odpovedajú na mnohé doktrinálne a praktické otázky o správnom praktizovaní týchto ustanovení. Ich správnosť prináša mnohé požehnania a zabraňuje mnohým chybám, čo môžu mať často nepriaznivý dopad na životy veriacich i neveriacich.


Krst
1. Krst (1) – prvotné priblíženie Sk 8:26-38 Základy viery #524 12.06-2011
2. Krst (2) - prekonanie prekážok Sk 8:31-38 Základy viery #528 19.06-2011
Večera Pánova
3. Večera Pánova (1) – prvotné priblíženie 1Kor 11:17-34 Základy viery #531 26.06-2011
4. Večera Pánova (2) – prospech, príjemca, a rozličné otázky 1Kor 10,15-21 Základy viery #533 03.07-2011
5. Večera Pánova (3) – príprava 1Kor 11,17-34 Základy viery #534 10.07-2011