Kázané slovo » Vybraná séria »

Príprava na manželstvo a chodenie. Ako majú kresťania pristúpiť k otázke hľadania si manžela/manželky? Ako majú vstupovať do vzťahov? Ako ich rozvíjať? Akú čistotu v nich držať a ako? Ako vedieť, že sú pre seba tí praví? Aké ctnosti rozvíjať? Séria vyučovaní od prípravy na chodenie, cez chodenie, zásnuby, až po vstup do manželstva prevedie cez praktické oblasti a otázky mnohých kresťanov. Odporúča sa vypočuť si ju ešte predtým, ako uvažujete o vzťahu. Pre tých, čo sú vo vzťahu môže pomocť k nádhernému rozvíjaniu ich vzťahu. Séria však obsahuje mnoho materiálu pre manželov i rodičov a môže pomôcť posilniť rodiny na Biblickom základe. Vyučovania je propspešné si vypočuť zaradom v nižšie uvedenom poradí, pretože stavajú na seba a silne nadväzujú.


Príprava na manželstvo a chodenie
1. Chodenie (1) - úvod Veľp 2,3-7 Príprava na manželstvo #566 11.09-2011
2. Manželstvo - základné učenie (1) - postavenie Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #568 11.09-2011
3. Manželstvo - základné učenie (2) - podstata a poriadok Mal 2,13-15 Príprava na manželstvo #571 18.09-2011
4. Manželstvo - základné učenie (3) - poslanie a poškvrnenia Gen 2,18-25 Príprava na manželstvo #580 02.10-2011
5. Rodina - základné učenie (1) - základné autority a zodpovednosti Joz 24,14-15 Príprava na manželstvo #584 09.10-2011
6. Príprava na manželstvo (1) - mandád a príprava muža Pr 5,1-23 Príprava na manželstvo #586 16.10-2011
7. Príprava na manželstvo (2) - oblasti prípravy ženy Pr 31,10-31 Príprava na manželstvo #590 23.10-2011
8. Rodina - rozšírené učenie (1) - syn a dcéra pod autoritou otca/rodičov Num 30,3-16 Príprava na manželstvo #608 27.11-2011
9. Rodina - rozšírené učenie (2) - syn a dcéra v očakávaní na manželstvo Pr 5,1-14 Príprava na manželstvo #610 04.12-2011
10. Hľadanie si manželky a manžela (1) - základ, spôsob, znaky nájdenia Gen 24,1-27 Príprava na manželstvo #613 11.12-2011
11. Hľadanie si manželky a manžela (2) - prejavenie záujmu Gen 24,28-58 Príprava na manželstvo #616 18.12-2011
12. Chodenie (2) - cieľ, dĺžka, plán Jer 2,1-6 Príprava na manželstvo #622 08.01-2012
13. Chodenie (3) - zásady, čistota, schôdzky, zodpovedanie sa Gen 24,60-67 Príprava na manželstvo #624 15.01-2012