Kázané slovo » Vybraná séria »

Viera a pokánie. Úplné základy a predsa tak málo všeobecne chápané. Koľkí raz zahynú, lebo to, čo mali nebola viera ale dobrý pocit a to, prečo plakali nebolo srdce zasiahnuté pokáním ale dočasný plytký zármutok. Vitálne dôležité pravdy, ktoré potrebuje poznať každý človek o zachraňujúcej viere a pokání. Vitálne lekcie pre každého, kto sa pýta či jeho pokánie a viera je skutočná, i pre toho, kto iných privádza ku viere a volá k pokániu.


Opravdivá viera
1. Zachraňujúca viera (1) – prvé priblíženie Ef 2,8-9 Základy viery #498 03.04-2011
2. Zachraňujúca viera (2) – pôvod a rast Ef 2,1-10; Jan 1,12 Základy viery #499 10.04-2011
3. Zachraňujúca viera (3) – prejav Ef 2,8-9 Základy viery #502 17.04-2011
4. Zachraňujúca viera (4) – pravosť Luk 8,5-15 Základy viery #503 24.04-2011
Skutočné pokánie
5. Pokánie (1) – potreba Mk 1,15 Základy viery #507 01.05-2011
6. Pokánie (2) – priblíženie 1/2 Žalm 51,1-7 Základy viery #509 08.05-2011
7. Pokánie (3) – priblíženie 2/2 2Kor 7,8-11 Základy viery #510 15.05-2011
8. Pokánie (4) – pokračujúce 1Jan 1,1-10 Základy viery #512 22.05-2011
9. Pokánie (5) – pôvod Sk 2:32-39 Základy viery #515 29.05-2011
10. Pokánie (6) – pastoračne Sk 26:16-20 Základy viery #523 05.06-2011